Genç Öncüler Topluluğu Tarafından "Uluslararası Hukuk Bakımından Filisitin" Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

Haber Tarihi: 21.04.2017
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHAM) ile Genç Öncüler Topluluğu tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesinde "Uluslararası Hukuk Bakımından İsrail'in, İşgal Altında Bulunan Filistin Topraklarındaki Yerleşim Faaliyetleri" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. 

Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHAM) koordinatörü Anas Zeineddin, Filistin tarihinin en önemli uluslararası belgelerinden olan Belfour Deklarasyonu’nu, Milletler Cemiyeti’nin Filistin'in Britanya manda yönetimi altına alınması kararını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’i bölme kararını Uluslararası Hukuk bakımından değerlendirdikten sonra; İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği söz konusu yerleşim faaliyetlerinden dolayı Filistinlilerin yaşadıkları dayanılmaz sıkıntıları da ortaya koydu.

Bir işgalci devletin, kendi halkının bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak işgal ettiği topraklara nakletmesinin Cenevre Sözleşmesinin 49. maddesi tarafından yasaklandığını vurgulayan Zeineddin; “İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurucu andlaşması olan Roma Statüsü 8. maddesinde savaş suçu olarak kabul edilen bu faaliyetleri gerçekleştirdiğinden mahkeme tarafından bu eylemlerden sorumlu olan İsrailli yetkililerin yargılanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Etkinlik, Anas Zeineddin’in öğrencilerin sorularını cevaplandırmasıyla son buldu.