İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Bitcoin ve Hukuk

Tarih: 25 Kasım
Saat: 14.00
Yer: Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu

Sempozyum Konusu: Bitcoin ve Hukuk

Sempozyum Tarihi: 25 Kasım 2021 Saat: 14.00 Yeri: Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu ve youtube canlı yayını

Açılış Konuşmacısı: Prof. Dr. Yücel Oğurlu (İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü)

Moderatör: Prof. Dr. Şahin Akıncı (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Asuman Yılmaz (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
-Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Hükümleriyle Getirilen Düzenlemeler ve Bitcoin’in Hukuki Niteliği

Dr. İsa Sertkaya (TÜBİTAK BİLGEM Blokzincir Araştırma Laboratuvarı Başuzman Araştırmacı)
-Teknik Yönleriyle Bitcoin

Dr. Öğr. Üyesi Zafer İçer (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
-Bitcoin ve Ceza Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre Yardımcı (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
-Bitcoin ve İcra Hukuku