Sorularla Ticaret

SORULARLA ÜNİVERSİTEMİZ
(2017/2018)

Sevgili Gençler,
16. yılını kutlayan üniversitemiz, İstanbul'un merkezinde, Tarihi Yarımada'da sizlere geleceğin kapısını açarak, modern çağı yakalamanıza yardımcı olmaya devam ediyor. Eğitimde "kalite" adına farklılıkların bir arada barındığı, ticaretin eğitimle buluştuğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni yakından tanımanız için ve merak edebileceğiniz sık karşılaşılan sorular çerçevesinde bu çalışmayı hazırladık. Sizleri ayrıcalıklı bir başlangıç yapmaya ve başarılarla dolu bir geleceğe davet ediyoruz.
Aramıza katılın.
 
NEDEN İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ'Nİ SEÇMELİYİM?
İstanbul Ticaret Üniversitesi 2001 yılında İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulmuş, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biridir: 134 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul Ticaret Odası, öğrencilerimize mesleki eğitim, staj ve kariyer imkanları sunmaktadır:
İstanbul'un merkezinde ve seçkin semtlerinde konumlandırılmış olan Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkeleri ile tam bir şehir üniversitesidir:
 
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ'NİN KAÇ ÖGRENCİSİ VARDIR?
2016-2017 Akademik yılı itibariyle 5860 Lisans, 2453 yüksek lisans ve doktora öğrencimiz bulunmaktadır.
 
HANGİ BÖLÜMLER MEVCUTTUR?
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 6 fakültesi (İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım), 1 ingilizce Hazırlık Okulu,
4 Enstitüsü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler; Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü) ile 20 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır:
 
İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü (İngilizce ve Türkçe)
İktisat Bölümü (İngilizce ve Türkçe)
Uluslararası Ticaret Bölümü (İngilizce Destekli)
Bankacılık ve Finans Bölümü (İngilizce Destekli)
Muhasebe ve Denetim Bölümü
Havacılık Yönetimi (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği)
Turizm ve Otel Yöneticiliği (İngilizce Destekli)
Uluslararası Lojistik (İngilizce Destekli)
 
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce Destekli)
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce Destekli)
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce )

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce Destekli)
Mimarlık
Moda ve Tekstil Tasarımı 
 
Hukuk Fakültesi
Hukuk
 
İletişim Fakültesi
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce Destekli)
Görsel İletişim Tasarım
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İngilizce Destekli)
Sosyoloji
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce Destekli)
 
FAKÜLTELERİNİZİN YERLEŞKELERE GÖRE DAĞILIMI NASILDIR?
Üniversitemizin Anadolu yakasında Küçükyalı'da, Avrupa yakasında Sütlüce'de toplam 2 yerleşkesi bulunmaktadır. Yerleşkelere göre fakültelerimizin dağılımı şöyledir:
 
 
Sütlüce Yerleşkesi
İşletme Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İletişim Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 
Küçükyalı Yerleşkesi
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 
İngilizce Hazırlık Okulu
TAM BURSLU YERLEŞTİĞİMDE HANGİ İMKANLARDAN FAYDALANACAĞIM?
Tam burslu öğrenciler normal öğrenim süresince eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Üniversitenin servislerinden ücretsiz yararlanırlar.
 
2016-2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM  ÜCRETLERİNİZ NEDiR?
 
2016-2017 yılı Lisans eğitim - öğrenim ücretimiz:
 
 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi      31.000 TL KDV dahil
Hukuk Fakültesi                                        33.000 TL KDV dahil
İşletme Fakültesi                                       31.000 TL KDV dahil
Mühendislik Fakültesi                              32.000TL KDV dahil
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi                32.000 TL KDV dahil
İletişim Fakültesi                                       31.000 TL KDV dahil
ÜNİVERSİTEYE  GİRİŞ BAŞARI BURSU HARiCiNDEKi DİĞER BURS İMKANLARINIZ  NELERDiR?
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde eğitim görmenin ayrıcalığını aldığınız burslarla daha çok hissedeceksiniz. Farklı kategorilerde Başarının ödüllendirildiği sisteme göre oluşturulmuş burslarımız aşağıda yer almaktadır.
   
ÜNİVERSİTE
TERCİH BURSU

Hak sahipleri, kapsamı ve süresi
 • Üniversitemizi tercih esaslı verilir.
 • Üniversitemiz lisans programlarına ilk üç tercih içinde yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca aylık 330 TL olarak burs şeklinde ödenir. Tutar, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve değişiklik gösterebilir.
 •  “Üniversite Tercih Bursu”, 2015- 2016 eğitim- öğretim  yılından itibaren, genel not ortalamasının 2.00’nin altına  düşmesi, ikiden fazla (F) veya (IA) notunun bulunması sonucu kesilir.
Başarı Bursları
     
Başarı esaslı olarak verilir. Başarı bursları şunlardır:
 • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu
 • Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu
 • Konaklama Bursu
 • Vefa Bursu
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu

Hak Sahipleri
 • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, ÖSYM kılavuzunda yer alan Üniversite’nin giriş başarı burslu kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir.
Niteliği ve Süresi

      Bu burslar;
 • Eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal öğretim süresi ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı normal süresi için verilir.
 • Öğrenci öğrenimine devam ettiği sürece kesintisizdir; not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır.

Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları

Hak Sahipleri, Kapsamı ve süresi;
 • Spor bursu T.C. Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda verilir. Spor, sanat, eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75’i, ikinci için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında burs verilir. Burslar normal öğrenim süresince verilir ve İngilizce Hazırlık Okulu süresini de kapsar.
 • Spor bursları Spor Bursları Yönergesinde belirtilen şartlara tabidir.
 • Birinci fıkrada belirtilen alanlardaki diğer başarılara verilecek burslar ve oranları Mütevelli Heyetçe takdir olunur.
         *Spor bursları ile ilgili detaylı bilgi için Spor Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

Yıllık Üstün Başarı Bursu

Hak Sahipleri;
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, lisans programlarına kayıtlı, Üniversiteye Giriş %100 Tam Başarı Burslu öğrenciler hariç, Üniversite’nin bölüm ve programlarına en az iki yarıyıl devam eden, bu süre sonunda o akademik yıl not ortalaması (4.00) üzerinden en az (3.50) olan, alması gereken tüm derslerini alan ve hiçbir disiplin cezası almamış öğrencilere verilir.
 • Yatay ve dikey geçiş  yolu ile gelen veya daha önce başka bir diploma programında okumuş olan öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı oldukları derslere ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı ile intibakı yapılmış notları da akademik yıl ortalamasına dahil edilir.
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi için verilmez.
 • Bir akademik yıl ortalaması (3.50)’nin üzerinde bulunup, yarıyıllarında alması gereken tüm derslerini alan ve başarılı olan ücretli ve kısmi burs veya indirimli öğrencilere verilir.
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;
 •  Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00 ) arasındaki öğrenci veya öğrencilere bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %100 ‘ü
 •  Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrenci ve öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %50’si
 • Akademik yıl ortalaması (3.50- 3.59 ) arasındaki öğrenci veya öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %25’i, burs olarak verilir.
 • Bir akademik yıl içinde birinci anadal programında bu maddede belirtilen şartları sağlayan çift ana dal programı öğrencilerine bir sonraki akademik yılda devam edecekleri programlara bu maddede belirlenen oranlarda burs verilir. Çap programında yıllık üstün başarı bursu hesaplaması yapılmaz.

Konaklama Bursu
 • Üniversitemizin bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde(10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere normal eğitim öğretim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.
Vefa Bursu
 • Üniversitemizin bölümlerini tercih eden, 15 Temmuz Demokrasi şehitleri eş ve çocukları, öğrenim ücretinden muaf tutulacak ve bedelsiz okuyacaktır.
İndirimler
 • Personel İndirimi; Üniversitenin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır. Personel statüsünün normal öğretim süresi içinde kaybedilmesi durumunda takip eden yılda kesilir.
 • Şehit Çocuğu İndirim; Şehitlerin Üniversitemizde okuyan çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.
 • Kardeş İndirim; Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe %25 oranında indirim sağlanır. Kardeşlerden birinin mezun olması durumunda öğrenimi devam eden öğrencinin indirimi geçerlidir.
 • İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri İndirimi; Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ile eş ve çocuklarına %25 oranında indirim sağlanır.
 • İstanbul Ticaret Odası Meclis ve İştirakleri Personel İndirimi; Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş çocuklarına %25 oranında indirim mütekabiliyet esasına göre sağlanır.
 • İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi; İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile eş ve çocuklarına  %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.
 • Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı Üyeleri İndirimi; Bursun tanındığı akademik yılda, Türkiye ‘deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanlık divanı üyeleri ile eş ve çocuklarına %15 oranında indirim sağlanır.
 • İstanbul Ticaret Odası Tarafından Kurulan Lise Mezunları İndirimi; İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yapan öğrencilere %15 oranında indirim sağlanır.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları İndirimi; Üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden öğrenciler %25 indirim sağlanır.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TİDER) Üyeleri İndirimi; Üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden İstanbul Ticaret Odası Mezunları (TİDER) üyesi olan öğrencilerimize %5 indirim sağlanır. Bu indirim diğer burs ve indirimlerle birlikte uygulanabilir.
 • İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği İndirimi; Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul ve Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği üye ile eş ve çocuklarına %10 oranında indirim sağlanır.
 • Engelli Öğrenciler İndirimi; Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.
 • Uluslararası Diploma Derecesine Sahip Öğrenciler İndirimi; Uluslararası diploma notu derecesine sahip olan Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere %10 oranında indirim sağlanır.
 • Okul Birinciliği İndirimi; Okul Birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere %25 oranında indirim sağlanır.
 • Eş İndirimi; Üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin eşlerine %25 indirim sağlanır.
 • İndirim, Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı süresini de kapsar.
Burs ve İndirim Başvuruları
 • Burs ve indirimlerden yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru ve değerlendirmesi ile ilgili işlemler Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi tarafından yürütülür.
         Çeşitli ve Son Hükümler Burs ve İndirimlerin Niteliği

Çift Anadal ve Yandal Bursu
 • Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal veya Yan Dal yapabilirler.
 • Üniversitemize ÖSYM burslusu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.
 
Yatay Geçiş Bursu
 • Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler Yatay Geçiş esaslarında belirtilen şatları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabilirler.
 
Bu yönergede belirtilen bütün burs ve indirimler öğrencinin eğitim-öğretim ücretinden iskonto şeklinde verilir.

Burs ve İndirimlerin Sona Erme Halleri nelerdir?

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer;
 • Burs almaya hak kazandırılan durumun devam etmemesi.
 • Öğrencinin normal öğretim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması.
 • Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması.
 • Tercih bursu alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.
 • Yüksek Lisans Programlarında tez ve bitirme projesi jürilerinin, doktora programlarında tez izleme komitesinin iki kere başarısız rapor vermesi veya katılımda bunulmaması durumunda.
 
  
HANGİ BÖLÜM VE PROGRAMLARINIZ  %100 İNGİLİZCE DİLİNDE EĞİTİM VERMEKTEDİR?
 
İşletme Fakültesi
•İşletme
•İktisat
 
Mühendislik Fakültesi
•Mekatronik Mühendisliği
•Elektrik Elektronik Mühendisliği
 
LİSANS VE ÖN LİSANS DİPLOMASINI KİMLER ALIR?
Mezuniyet için gerekli kredi yükünü normal süre içinde en az 2.00 Genel not ortalaması GNO ile tamamlayan öğrenciler; fakültede okuyorsa Lisans diploması, meslek yüksekokulunda okuyorsa ön lisans diploması almaya hak kazanır.
 
EGİTİM-ÖĞRETİM YILI VE ÖĞRETİM SÜRESİ NE KADARDIR?
Üniversitemizin eğitim-öğretim yılı Güz ve Bahar dönemi olmak üzere her biri en az on dört haftadan (yetmiş iş günü) oluşmaktadır. Öğrencilerin, ön lisans programlarını en çok dört, dört yıllık lisans programlarını en çok yedi yılda tamamlamaları gerekir.
                              
DERS KREDiLERi NEDiR, NASIL HESAPLANIR?
Bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.
Ders kredisi, her dersin bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bölümünü kapsadığının belirlenmesiyle hesaplanır. Bir akademik yılda yani 2 dönemde alınması gereken tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı 60'tır.

KREDİ YÜKÜ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Kredi yükü, bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm öğrenim faaliyetlerini derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj için gerekli zamanı kapsar: Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından hesaplanır.

ZORUNLU DERS VE SEÇMELİ DERSLER NELERDİR, NE ZAMAN SEÇiLiR?
Zorunlu dersler; program müfredatlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu programın müfredatında alan içi /alan dışı seçimlik ders olarak açılan ve öğrencinin mezun olabilmesi için belirlenen ve başarılı olması gereken derslerdir: Bu dersler, eğitim-öğretim yılının Güz ve Bahar dönemleri kayıt yenileme zamanında seçilmektedir.
 
LİSANS ÖGRENCİSİYİM 2. SINIFI BİTİRDİM, ÖN LİSANS DİPLOMASI ALARAK MEZUN OLABiLiR MiYiM?
Fakültesinden dördüncü dönem sonuna kadar zorunlu ve seçmeli ders kredilerini başarı ile tamamlayan ve en az 2.00 GNO'yu sağlayan öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILIR? KAÇSINAV DÖNEMİ VARDIR?
Ara sınavlar (vize); her dönem akademik takvimde ilan edilen tarihlerde,
Dönem sonu sınavları (Final); akademik takvimde ilan edilen her bir dönem sonunda yapılan sınavlardır.
Bütünleme sınavı; dönem sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.
Başarı notu 4'lük not sistemi üzerinden hesaplanır ve Harf ile gösterilir.
 
YATAY GEÇİŞ –ÇİFT ANADAL, YANDAL, DiKEY GEÇiŞ ŞARTLARI NELERDiR? NASIL BAŞVURULUR?
Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması hakkında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre uygulanır. Üniversitemize, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci yerleştirme yapılmaktadır. Yatay ve dikey geçişlerde intibak işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
  
BURSLU OLURSAM, BURSUMU HAZIRLIKTA DA KULLANABİLİR MİYİM?
Eğitim dili %100 ve %30 İngilizce destekli olan bölümlere veya programlara burslu olarak yerleşen öğrencilerimiz, hazırlık programını burslu okumaktadırlar. Eğitim dili Türkçe olan bölümlere veya programlara burslu yerleşen öğrencilerimiz ise isteğe bağlı hazırlık programını burslu olarak okuyamazlar.
 
HAZIRLIK PROGRAMINDA BAŞARISIZ OLURSAM, NE YAPARIM?BAŞARILI OLMA KRİTERLERİ
1.% 30 İNGILIZCE DESTEKLi OLAN PROGRAM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

•Haziran  ve Eylül  aylarında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarının birinde başarılı olmaları veya yabancı dil düzeyinin belirlenmesi amacına yönelik olarak yapılan ve üniversitemiz  tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan belirtilen puanları
almaları koşuluyla İngilizce Hazırlık Programını tamamlamış olarak
TOEFL IBT:72 (Geçerlilik süresi: 2 yıl)
YDS: 60 [Geçerlilik süresi: 3 yıl)
FCE: C (Geçerlilik süresi: Süresiz)
PTE Akademik: 55 (Geçerlilik süresi: 2 yıl)

•Haziran ve Eylül aylarında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları durumunda Hazırlık Programı'nı tekrar ederler, lisans programlarına borçlu olarak geçemezler

2. % 100 İNGİLİZCE OLAN PROGRAM ÖĞRENCİLERİ İÇİN
•Haziran  ve Eylül aylarında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarından birinde başarılı olmaları durumunda veya yabancı dil düzeyinin belirlenmesi amacına yönelik olarak yapılan ve üniversitemiz tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan belirtilen puanları almaları ve belirtilen sınavların orijinal sonuç belgesini en geç kayıt esnasında Üniversiteye teslim edilmesi koşuluyla İngilizce Hazırlık Programını tamamlamış olarak lisans programlarına geçmeleri
TOEFL IBT:72 (Geçerlilik süresi: 2 yıl)
YDS: 60 (Geçerlilik süresi: 3 yıl)
FCE: C (Geçerlilik süresi: Süresiz)
PTE Akademik: 55 (Geçerlilik süresi:2 yıl)

HANGİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARINIZ MEVCUTTUR?
Üniversitemizde Farabi, Mevlana ve Erasmus Öğrenci Değişim Programları bulunmaktadır:
 
FARABi: Öğrenci değişim programı yurtiçinde belirli bir dönem başka bir  üniversitede eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir  programdır.
 
MEVLANA: Dünya'nın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumunda belirli bir dönem eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir programdır.
 
ERASMUS: Avrupa'da herhangi bir yükseköğretim kurumunda belirli bir dönem eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir programdır. Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişimi için anlaşma yapmış olduğumuz 19 Avrupa ülkesindeki üniversiteler şunlardır:
 
Ülke Anlaşmalı Üniversite
Azerbaycan Qafqaz University
Filistin Islamic University of Gaza
Bosna Hersek International University of Sarajevo
 
 
Ülke Anlaşmalı Üniversite Ülke Anlaşmalı Üniversite
 
 
 
 
 
 
 
 
Almanya
FH Schmalkalden University of Applied Sciences  
 
Fransa
Institut d'Études Politiques de Toulouse
EBS Business School Ecole de Management de Normandie
Hochschule für Technik Stuttgart University Universite Toulouse 1 Capitole
Technische Universitat Chemnitz Hırvatistan Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Universität Bremen  
 
 
Hollanda
 
Technische Universiteit Eindhoven
Universität Siegen Fontys University of Applied Sciences
Hochschule Biberach University of Applied Sciences The Hague University of Applied Sciences
Frankfurt am Main University of Applied Sciences Hogeschool Van Amsterdam
Bochum University of Applied Sciences       
      
 
 
      İspanya
Universidad de Granada
Harz University of Applied Sciences Nebrija Universidad
Anhalt University of Applied Science Universidad Rey Juan Carlos
Avusturya University of Applied Sciences Technikum Wien Universidad de Valladolid
Çek Cumhuriyeti Palacký University In Olomouc Universidad de A Coruna
Danimarka Lillebaelt Academy of Professional Higher Education Catholic University San Antonio Murcia
Business Academy Aarhus       İtalya Universita Degli Studi Di Roma "La Sapienza”
Estonya Tallinn University of Technology Letonya Riga Teacher Training and Educational Management Academy
 
 
 
      Litvanya
Vilnius University  
 
 
 
 
 
Poland
University of Lodz
Alytus College Adam Mickiewicz University
Vilnius Gediminas Technical University Lublin University of Technology
Vilnius College of Design Nicolaus Copernicus University
European Humanities University Poznan Higher School of Trade and Commerce
Kazimieras Simonavicius University The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
 
Macaristan
Budapest Business School The School of Higher Vocational Education in Nysa
King Sigismund Business School University of Information Technology and Management in Rzeszow
Obuda University        Portekiz Universidade de Averio
Romanya Alexandru Ioan Cuza University
  
 
STAJ İMKANLARINIZ NASILDIR?
Üniversitemizde her bölüm için staj desteği verilir. Stajlar, Kariyer Planlama Merkezi tarafından organize edilmektedir. Öğrencilerimiz İstanbul Ticaret Odası ile 400'e yakın kurum ve kuruluşla irtibatlı olan merkezimizin belirlediği staj kontenjanı ile meslek hayatlarına atılmadan önce tecrübe kazanmaktadırlar. Bununla birlikte Üniversitemiz ile kurumlar arasında imzalanan protokoller çerçevesinde bu kurumlara stajyer öğrenci gönderme imkanı mevcuttur.
 
MEZUNLARINIZA İŞ BULMA KONUSUNDA NASIL DESTEK OLUYORSUNUZ?
Üniversitemizin Kariyer Planlama Merkezi, İstanbul Ticaret Odası ile birlikte 400'e yakın firma ile istihdam çalışmaları gerçekleştirmektedir. Firmalardan gelen talepler mezunlarımıza web sitesi, sosyal medya ve e-posta yoluyla duyurulmakta, mezunlarımızdan gelen başvurular firmalara iletilerek işe yerleştirme süreci takip edilmektedir. Ayrıca iş arayışı bulunan mezunlarımıza danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
 AKADEMİK KADRONUZDA KAÇ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BULUNUYOR?
Kadromuz, aralarında uluslararası akademik camiada popüler olan profesörlerin de bulunduğu isimlerden oluşmaktadır. Akademik kadromuzda 58 Profesör; 24 Doçent, 54 Yardımcı Doçent, 3 Doktor Öğretim Görevlisi, 14 Öğretim Görevlisi, 1  Uzman; 44 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 203 kişilik akademik kadromuz bulunmaktadır. 2016 - 2017 Öğrenci Tercih Kılavuzu'nda fakülte ve öğretim üyesi sayısı belirtilmiş olup detaylı bilgi için kılavuza bakabilirsiniz.

DERSLERE DEVAM ETMEK ZORUNDA MIYIM?
Üniversitemizde derslere en az %70 oranında devam şartı vardır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Tekrarlanan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydıyla dersin öğretim elemanınca devam koşulu aranmayabilir: Devamla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hastalık halinin sağlık raporlarıyla ispatı veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, yukarıdaki süreler en fazla 20 gün daha uzatılabilir.
                                              
ÜNİVERSİTENİZDE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR MU?
Üniversitemizde her öğrenciye bir danışman atanmaktadır. Danışmanlar, eğitim-öğretim sürecinde öğrenciyi yakından izlerler ve danışman onayı olmadan öğrenciler ders yenileme, ekleme- bırakma, dersten çekilme işlemlerini tamamlayamazlar.
 
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİNİZ NELERDİR?
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 37 öğrenci kulübümüz sosyal, kültürel ve entelektüel alanlarda faaliyet göstermekte ve sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde başarılı çalışma ve projelere imza atmaktadır. Kulüpler, düzenledikleri bilimsel toplantı, açık oturum, panel, söyleşi gibi etkinliklerle kamuoyunu ülke ve dünya sorunlarından haberdar etmektedir: Kulüplerin sergi ve atölye çalışmaları öğrencilerimize kişisel gelişim ve ilerleme imkanı da sağlamaktadırlar.
ÖĞRENCİ  TOPLULUKLARIMIZ
1907 UNİFEB Topluluğu
Adaletin Mimarları Topluluğu
AR-GE ve İnovasyon Topluluğu
Bankacılık ve Finans Topluluğu
Spor Toplulukları
Dans ve Halk Dansları Topluluğu
Kültür ve Sanatları Toplulukları
Diriliş ve Medeniyet Topluluğu
Ekonomi Topluluğu
Endüstri Mühendisliği Topluluğu
Enerji Verimliliği Topluluğu
Genç Gönüllüler ve Sivil İnsiyatif Topluluğu
Genç İşadamları Topluluğu
Genç Öncüler Topluluğu
Genç Vizyon Topluluğu
Girişimci Mimarlar ve Mühendisler Topluluğu
Girişimcilik Topluluğu
Hukuk Topluluğu
İdeal Gençlik Topluluğu
İrfan ve Teknik Topluluğu
Kariyer ve Gelişim Topluluğu
KADEM TOPLULUĞU
Lojistik Topluluğu
Psikoloji Topluluğu
Sivil Havacılık Topluluğu
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu
Sosyoloji Topluluğu
Tanıtım, Pazarlama ve Organizasyon Topluluğu
Tasarım Topluluğu
Ticaret İletişim Topluluğu
Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu
Türk islam sanatları Topluluğu
Türk Kızılayı ve Yeşilay Topluluğu
Türkiye Araştırmalar Topluluğu
Ultraslan UNI Topluluğu
Üniversite İş Dünyası İlişkileri Topluluğu
Üretim Araştırmaları Topluluğu
 
ÜNİVERSİTENİZİN SOSYAL VE SPOR İMKANLARI NELERDiR?

•Sütlüce ve Küçükyalı Kampüslerimizde masa tenisi alanlarımız bulunmaktadır.
•Sütlüce Kampüsümüzde 6 adet
•Küçükyalı Kampüsümüzde 2 adet
•Üniversitede Faaliyet Gösteren Spor Takımları
•Basketbol Takımı (Erkek/Kadın)
•Voleybol Takımı (Kadın)
•Futbol Takımı (Erkek)
•Futsal Takımı (Erkek)
•Speedminton Takımı (Erkek/Kadın)
•Dragon Boat (Erkek/Kadın)
•Hentbol (Erkek)
•Masa Tenisi(Erkek/Kadın)
•Kürek (Erkek/Kadın)
•Karate (Erkek/Kadın)
•Atletizm(Kadın)
•Satranç
 
KAMPÜSLERİNİZDE YEMEKHANE VEYA KANTİN VAR MIDIR?
İki yerleşkemizde de öğrencilerimizin bütçesine uygun ve modern kantinlerimiz mevcuttur: Gün boyu açık olan öğrenci kantinlerinde ihtiyaçları karşılayacak yiyecekler bulunmaktadır: 2012 yılında eğitim döneminde faaliyete geçen 39.1m2 alana sahip Sütlüce kampüsümüzde, Dört ayrı konseptte kafe ve yemekhane yer almaktadır.
 
 
KAMPÜSLERE ULAŞIM İMKANI NASILDIR?
 
SÜTLÜCE YERLEŞKESİ
Taksim- Sütlüce (İETT Otobüsleri) 54HT- Hasköy- Taksim
36T Cebeci – Taksim
Mecidiyeköy - Şişli- Sütlüce (İETT Otobüsleri)
54HŞ - Hasköy - Şişli
Eminönü - Sütlüce (İETT Otobüsleri)
47 - Yeşilpınar - Eminönü
47Ç - Güzeltepe - Eminönü
47E - Binevler - Eminönü
Topkapı - Seyrantepe - Sütlüce
(İETT Otobüsleri)
41ST – Seyrantepe – Topkapı
Seyrantepe / Topkapı (Minibüs)
Şişhane / Alibeyköy (Minibüs)
Metrobüs kullanacak öğrencilerimiz Halıcıoğlu durağında indiklerinde 41ST (Seyrantepe - Topkapı) İETT otobüsü veya Topkapı Seyrantepe minibüslerini kullanarak Sütlüce kampüsümüze ulaşabilirler.
 
 
 
 
 
KÜÇÜKYALI YERLEŞKEMİZE
Kadıköy - Küçükyalı(Metro)
Kartal - Kadıköy (Minibüs)
Soğanlık - Kadıköy (Minibüs)
Üsküdar – Küçükyalı (İETT Otobüsleri)
16A Pendik – Üsküdar
16U Uğurmumcu – Üsküdar
 
Kadıköy – Küçükyalı (İETT Otobüsleri)
130 – Tuzla - Kadıköy
130A – Tuzla - Kadıköy
16B – Kartal Metro / Topselvi - Kadıköy
16C – Hilal Konutları  - Kadıköy
21A – Kartal – Kadıköy
19Z – Zümrütevler – Kadıköy
19B – Başıbüyük Mahallesi - Kadıköy
 
Üniversitemizin Servis İmkanları;
Sütlüce - Halıcıoğlu, Sütlüce – Eminönü , Sütlüce - Beşiktaş arasında servis bulunmaktadır. Servis seferlerinin saatleri ve güzergahları her dönem başında İnternet sitemizden duyurulmaktadır.
 
ÖGRENCİLERİNİZ İÇİN SAĞLIK MERKEZİ VAR MIDIR?
Üniversitemizde Sütlüce ve Küçükyalı olmak üzere 2 Sağlık Merkezi mevcuttur.
Merkezlerimizde; Acil müdahale odası, Poliklinik, 5 yataklı Revir, Sütlüce kampüsümüzde ise Biyokimya Laboratuvarı mevcuttur. Tam zamanlı 4 hemşire,  1laboratuvar çalışanı, yarı zamanlı 1 doktor görev yapmaktadır. Sağlık Merkezlerimizde Hastane şartları gerektirmeyen tüm Muayene, Müdahale, Pansuman, Reçeteli enjeksiyon aşı, tedavi ve bakımlar uygulanmaktadır. Biyokimya Laboratuvarında, biyokimya tetkikleri ve idrar tetkikleri yapılır ve Kan numune kabul saatleri 8.30-10:00 arasıdır. Öğrencilerimiz sağlık merkezlerimizde uygulanan tüm muayene, tedaviler ve tanıya yönelik EKG, biyokimya laboratuvarı Hizmetleri'nden ücretsiz yararlanırlar.

Sağlık Merkezine başvuru;
•Sağlık Merkezi çalışma saatleri 08.30- 17.30'dur.
•Hasta öğrencilerimiz doğrudan Sağlık Merkezi revir bölümüne başvurur.
•Muayene sonucuna göre doktor gerekli görürse laboratuvar tetkiklerini ister.
•İmzalı laboratuvar istek belgesi i le hemşire hastanın kan ve idrar örneklerini alır.
•Laboratuvardan Sağlık Merkezi'ne gelen sonuçlar ve EKG gibi tanıya yönelik veriler hakkında hasta bilgilendirilir ve doktor tarafından değerlendirilerek tedavisi planlanır.
•Mevcut ilaç stoku kullanılarak hastaların ilk doz ilaçları hemen verilir ve tedavinin devamı için gerekli ilaçlar reçete edilir.
•Hemşireler hastayı tetkikleri, tedavisi, reçetesi ve bakımı konusunda bilgilendirir
•Yatarak tedavi edilmesi gereken hastalar; normale dönünceye veya tedavi uygulanıncaya kadar revirde tutulur.
•Tedavisi biten öğrenci revirde tedavi edildiğine dair imzalı belgeyi alarak sağlık merkezinden ayrılır.
•Hastane sevkinin gerekli olduğu durumlarda hasta yönlendirilerek takibi yapılır.
 
Acil durumlarda acil yaklaşım ve tedavi uygulandıktan sonra hastanın tam donanımlı ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna en kısa sürede emin bir şekilde sevki sağlanır.

* Kurumsal Anlaşmalar kapsamında 4 hastane ile protokol imzalanmıştır. Bu anlaşmadan idari ve akademik personelimiz ve birinci derece yakınları, ayrıca öğrencilerimiz ve öğrencilerimizin birinci derece yakınları faydalanabileceklerdir.
•Başkent Hastanesi
•Medical Park Hastanesi
•Medicana Hastanesi
•Medipol Hastanesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve bu alanlarda yaşanabilecek sorunlarla Baş etmek için gerekli olan becerileri onlara kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimize ücretsiz olarak bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı ve mesleki-eğitsel rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.
Birimimizde genel olarak şu başlıklar altında psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

•Üniversite ve yurt yaşamına uyumda yaşanan sorunlar
•Kişilerarası ilişkilerde yaşanan problemler (aile, arkadaş ilişkileri)
•Kişisel problemler (özgüven eksikliği, ikilemler-zor kararlar, çekingenlik vb.)
•Kaygı ve öfke problemleri
•Akademik zorluklar (sınav kaygısı, verimli ders çalışamama, motivasyon eksikliği vb.)
•Kariyer ve mesleki hedefler konusunda yaşanan belirsizlikler
 
Üniversitemiz psikolojik danışmanlık hizmeti Sütlüce Yerleşkesi Sağlık Merkezimizde Uzman Psikolojik Danışmanımız tarafından hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında verilmektedir.
Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için merkezimize gelerek ya da telefon yolu (444 O 413/ 4471) ile randevu almanız gerekmektedir.
 
ÖGRENCİLERİNİZE ATÖLYE, STÜDYO VE LABORATUVAR İMKANLARI SUNULUYOR MU?
Öğrencilerimize akademik kavramları uygulamaya geçirebilmeleri için çeşitli atölye, stüdyo ve laboratuvar imkanları sunulmaktadır.
 
İletişim Fakültesi'nde;
•Radyo-Televizyon stüdyoları,
•Kurgu Odaları (4)
•MAC laboratuvarları, (3)
•Canlandırma atölyesi,
•Medya atölyesi,
•Halkla ilişkiler atölyesi,
•Fotoğraf stüdyosu (2)
 
 
Mühendislik Fakültesi / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde;
•Fizik laboratuvarı,
•Bilgisayar ve İnternet laboratuvarları,
•Bilgisayar Sistemleri
•Mikro işlemci Sistemler Laboratuvarı
•Lojik Devreler Laboratuvarı
•Elektronik Devreler Laboratuvarı
•Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
•Endüstri Mühendisliği Ergonomi ve CİM laboratuvarları,
•Mücevherat Mühendisliği Kuyumcukent uygulama laboratuvarı,
•Mücevherat Mühendisliği Pırlanta Laboratuvarı
•Mücevherat Mühendisliği Kıymetli Taş Kesme Laboratuvarı
•Moda ve Tekstil Tasarımı atölye ve stüdyoları,
•iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı atölye ve stüdyoları
•Temel Elektrik-Elektronik Laboratuvarı
•Güç Elektroniği Laboratuvarı
•Elektrik Makineleri Laboratuvarı
•Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı
•Endüstriyel Otomasyon ve Mobil Robotlar Laboratuvarı
•Robotik Araştırma ve Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı
•Mekanik Sistem Üretim Laboratuvarı
 
Hukuk Fakültesi'nde;
•Sanal mahkeme kullanılmaktadır.
 
İşletme Fakültesi'nde:
İşletme Fakültesi'ne ait 30 kişilik bir adet FOREX İzleme Merkezi (E-104 numaralı laboratuvar)
Sanal Bankacılık Merkezi (Şubesi) bulunmaktadır.
 
KÜTÜPHANE İMKANLARI NELERDİR?
Üniversitemizin Küçükyalı ve Sütlüce kütüphanelerinde yaklaşık 56.000 basılı kitap, 128.000 İngilizce, 10.000 Türkçe olmak üzere 138.000 elektronik kitap, 863 süreli yayın ve
35.500 süreli yayın sayısı, 3218 kitap dışı materyal (CD-ROM, DVD, Video vs.) ve yaklaşık 20.000 e-dergi bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı uluslararası veri tabanlarına abone olarak Üniversitemiz öğrenci, öğretim üyeleri ile dışarıdan gelen akademisyenlerin dünyanın her yerindeki bilgiye en hızlı ve doğrudan ulaşmalarını sağlamaktadır.
3,000 m2 alana kurulmuş Sütlüce ve 600 m2 alana kurulmuş Küçükyalı Kütüphanelerimizde bulunan yayınlar ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde olup, kapsamları üniversitenin eğitim politikalarını ve bilimsel araştırmaları destekleyici niteliktedir.
 
ÜNİVERSİTENİZİN YURT İMKANLARI VAR MIDIR?
 
Üniversitemizin Anadolu yakası-Kadıköy' de 75 yatak kapasiteli erkek Öğrenci Konukevi bulunmaktadır: Konukevinden İstanbul dışından gelen öğrencilerimiz faydalanmakta, kayıt sırasında başvuru önceliğine göre kabul edilmektedirler.
Öğrenci Konukevimiz ile ilgili daha detaylı bilgiyi, Öğrenci Konukevi Müdürlüğü'nün O 216 414 82 66 ve 67 santral telefonlarından alabilirsiniz.
 
MEZUNLARINIZA YÜKSEK LİSANS EGİTİMLERİ İÇİN BURS İMKANI SUNUYOR MUSUNUZ?
Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz Yüksek Lisans eğitimlerini yine Üniversitemizde yapmak istediklerinde, kendilerine %25 oranında burs imkanı sunulmaktadır.
 
ÜNİVERSİTENİZLE NASIL İLETİŞİM KURABİLİRİM?
Üniversitemizi 444 0 413 numaralı danışma hattından ulaşabilir veya www.ticaret.edu.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz. Üniversitemizle ilgili her türlü sorunuz için destek@ticaret.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.
 
BİZİ SOSYAL MEDYADAN DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
twitter / ticaretedutr
facebook / ticaretedutr
youtube / ticaretedutr
linkedin / ticaretedutr
snapchat /ticaretedutr
 
 
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ADRES BİLGİLERİ
 
KÜÇÜKYALI YERLEŞKESİ
Adres: Küçükyalı E5 Kavşağı, İnönü Caddesi No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul
 
SÜTLÜCE YERLEŞKESİ
Adres: Sütlüce Mahallesi, imrahor Caddesi No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul
 
 
*Bu kitapçıktaki bilgiler 12/06/2015 tarihli üniversite mevzuatlarından alınmıştır: İstanbul Ticaret Üniversitesi bu kitapçıktaki bilgileri gerektiğinde değiştirme hakkını saklı tutar.