Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES (İTİCU-WPS)
 
Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Koordinatörlüğünde yürütülen İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series (İTİCU-WPS) ile amaçlanan, bilimsel çalışmaların yayın öncesi akademik diyalog sürecine dahil edilmesi işlevi ile akademik diyalogun geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve akademik düzlemde ihtiyacımız olan yapıcı eleştiri ortamının oluşturulmasıdır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanlarının henüz sonuçlandırılmamış (ampirik çalışmanın ilk sonuçları alınmış, ampirik çalışmada olası yöntemlerden sadece bir tanesi uygulanmış, ampirik çalışmada kısıtlı bir veri seti ile çalışılmış, veri seti ve/veya yöntemsel olarak geliştirilmesi amaçlanan çalışmalar gibi) bilimsel çalışmaları ile lisansüstü öğrencilerimizin tez danışmanları ile ortak yazarlı olarak yaptıkları bu ve benzeri bilimsel çalışmalar, kapak sayfasında yazarların belirtilmesi suretiyle İTİCU-WPS formatında bu sayfada yayınlanacaktır.

Uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama başta olmak üzere ekonomi, işletme ve banka/finans alanlarındaki çalışmalar yayın için değerlendirmek üzere İTİCU-WPS’e gönderilebilir. Çalışmaların yayın için değerlendirmeye gönderilmesi mutlaka yayınlanacağı  anlamını taşımaz. 

İTİCU-WPS’te yayın dili olarak Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanabilir.

Yayın için sunulan çalışmalar maksimum 20.000 karakter sayısı (boşluklu) ile sınırlı olup, özet, tablolar, şekiller, ekler ve kaynakça buna dahil değildir. Özet; hem İngilizce (Abstract) hem de Türkçe olarak çalışma metninde yer alacaktır.  Türkçe özet 200 kelime, Abstract ise; 150 kelimeyi aşmamalıdır.

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, WPS Editörü tarafından  İTİCU-WPS Yayın Kurulu üyelerine değerlendirme için gönderilir. İTİCU-WPS, yayın için sunulan bilimsel çalışmaları hiçbir gerekçeye dayanmaksızın reddetme hakkına sahiptir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series’in önceden belirlenmiş bir yayın takvimi bulunmamaktadır. Yayınlamak üzere değerlendirmeye alınması istenen çalışmaların Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Tez Yazım Kılavuzu kurallarına uygun formata getirildikten sonra workingpapers@ticaret.edu.tr adresine Microsoft Word olarak mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Buna ilaveten, söz konusu çalışmanın detaylı Turnitin intihal raporu’nun da pdf formatında bu maile eklenmesi gerekmektedir. Eksik gönderimler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

İTİCU-WPS formatında yayınlanacak bilimsel çalışmaların yazımına ilişkin akademik şekil şartlarında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Tez Yazım Kılavuzu / Guidelines for the Preparation of Theses and Dissertations temel alınacak olup, akademik yazım ve şekil şartlarına ilişkin  özet bilgiye  aşağıda yer alan Working Paper Series Yazım Bilgileri başlığından ulaşılabilir.

Tartışma metinleri formatında yayınlanacak olan İTİCU-WPS’in Üniversitemizi bağlayıcılığı olmadığı gibi, söz konusu bilimsel çalışmaya ilişkin hakem değerlendirmeleri e-mail yoluyla doğrudan yazar(lara) iletilecektir.
 
İTİCU-WPS YAYIN BAŞVURU SÜRECİ
 
  1. Akademik yazım ve şekil şartlarına uygun bir biçimde hazırlanan çalışma workingpapers@ticaret.edu.tr  adresine  “Microsoft Word” formatında e-mail olarak iletilir.
  2. Yayına sunulan çalışma ön değerlendirmeye alınır.
  3. Ön değerlendirme sonucu “Ön Değerlendirme Formu” ile yazar(lar)a bildirilir.
a) Yazım ve şekil şartlarına ilişkin düzeltme talep edilmesi halinde yazar(lar)a 1 hafta düzeltme süresi verilir. Yazar(lar) tarafından düzeltilmiş çalışma, yeni haliyle tekrar workingpapers@ticaret.edu.tr adresine Microsoft Word iletilir. İkinci Ön Değerlendirmede istenilen şartlar sağlanmadığı takdirde Üçüncü Ön Değerlendirme yapılmaz. WPS Editörü, düzeltme sonrası yeniden düzenlenmiş çalışmayı en az iki hakeme akademik değerlendirme için gönderir.
b) Yayına sunulan çalışmada yazım ve şekle ilişkin editör tarafından herhangi bir düzeltme istenmemesi halinde hakemlere gönderim süreci başlatılır.
  1. Hakem/uploads/dosyalar/921/11.pdflerin bir haftalık akademik değerlendirme sonuçlarının;
a) Olumlu olması halinde, makalenin kapağında yer alan yazarlardan yayın izni alınması sonrasında, çalışma http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/DisTicaretEnstitusu/WorkingPaperSeries adresinde yayınlanır.
b) Düzeltme talebi olması halinde ise; yazar(lar)a yeniden 1 haftalık düzeltme süresi verilir.

WBS NO                     ÇALIŞMA ADI

79 / 2017-04   BOŞANMA'NIN YAN SONUÇ SÖZLEŞMELERİ

78 / 2017-03   YENİ NESİL TELEVİZYON İZLEME DENEYİMİ: SOSYAL TV

77 / 2017-02   MUĞLA’NIN ARZ-TALEP YAPISI VE GELİŞİMİ

76 / 2017-02   Türkiye’de Dahilde İşleme Rejimi Ve Türk Diş Ticaretine Etkileri

75 / 2017-02   ULUSLARARASI KARAYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMESİNİN ZORUNLU UNSURLARI VE YARGITAY KARARLARINA YANSIMALARI

74 / 2017-02   SAT VE GERİ KİRALA (SALE AND LEASEBACK) YÖNTEMİNİN MEVZUAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

73 / 2017-01   CAM TAVAN SENDROMU’NUN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİNİN SONUÇLARI

72 / 2017-01    FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASININ SİGORTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

71 /2017-01      KUZEY BUZ DENİZİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE MADDE 234

70 / 2017-01    KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

69/ 2017-01      TÜRK HUKUKUNDA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

68/ 2017-01       TÜRKİYE ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

67 / 2017-01      TÜRKİYE ÇİN DIŞ TİCARETİNİN İNCELENMESİ 

66 / 2017-01      ÇİN’İN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

65 / 2017-01      TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET SİSTEMİ VE SORUNLARI

64 / 2017-01      ÖRGÜT YÖNETİMİNDE A TİPİ KİŞİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DEPARTMAN YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

63 / 2017-01      ÜÇ İKNA KANITI ve REKLAMDA KULLANIMI

62 / 2017-01      KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARI

61 / 2017-01      AÇIK HAVA REKLAMCILIĞINDA DİJİTALLEŞMENİN ETKİSİ

60 / 2017-01      BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

59 / 2017-01      MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİN MÜŞTERİ BAĞLILIĞI OLUŞTURMADA ROLÜ VE ÖNEMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

58 / 2017-01       YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI VE TMS -11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

57 / 2017-01       INCOTERMS 2010’DA TERİMLER VE TERİMLERİN MUHTEVASINDA YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

56 / 2017-01       YENİLİK STRATEJİLERİ İLE YENİLİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

55 / 2017-01       ELEKTRONİK TİCARET TABANLI GİRİŞİMLERDE DEPO SORUNLARININ SÜREÇ ANALİZİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ 

54 / 2017-01       SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

53 / 2017-01       Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

52 / 2017-01       DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ BASININ KIBRIS POLİTİKASINA VE 6-7 EYLÜL OLAYLARINA ETKİSİ

51 / 2017-01       TEDARİK VE İMALAT SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

50 / 2017-01       ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ile İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

49/2016/12          ALMAN SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE, TÜRKİYE’DE BİREYLERİN GELİR DURUMUNA UYGUN BİR SAĞLIK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ

48/2016/12          SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL OLAYLARDAKİ GÜCÜ; TÜRKİYE’DE 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ

47/2016/08          TAHKİM ANLAŞMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

46/2016/06         YÖNETİM SÜRECİNDE İÇ DENETİMİN ÖNEMİ

45/2016/06          E-TİCARET VE SİBER İŞLEMLER

44/2016/06          TECHNICAL ANALYSIS: TESTING MACD WITH USING BIST30 INDEX

43/2016/06          SİBER SUÇLARIN TESPİTİNDE İÇ DENETİM UYGULAMA ÖRNEĞİ

42/2016/06          OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OTİSTİK BELİRTİLER GÖSTERME EĞİLİMLERİ

41/2016/06          BOŞANMANIN 10-13 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

40/2016/05          BOŞANMIŞ VE BOŞANMAMIŞ AİLEDEKİ ERGENLERDE DENETİM ODAĞI VE ÖFKE İFADE TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

39/2016/06          OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİ OTİSTİK BELİRTİLER GÖSTERME EĞİLİMLERİ

38/2016/06          TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN HİSTERİ ETKİSİ

37/2016/06          TÜRKİYE’DEN İRAN’A GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRONİK TİCARETİN HAZIR GİYİM İHRACATINA OLAN ETKİLERİ

36/2016/06          TÜRK HUKUKUNDA İŞ GÖRENİN AYIPLI HİZMETTEN SORUMLULUĞUNDA TÜKETİCİYE TANINAN SEÇİMLİK HAKLAR

35/2016/05          RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKINA YÖNELİK TÜRK DIŞ POLİTİKASI

34/2016/05          KÜRESELLEŞMENİN OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR

33/2016/05           KÜRESELLEŞME; UZAKLIĞIN ÖLÜMÜ 

32/2016/05           ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİK HALLERİ 

31/2016/05           TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ İNCELEMESİ 

30/2016/05           GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE MİMARİ VE TASARIMIN PAZARLAMA YÖNETİMİNDE ÖNEMİ 

29/2016/05            TÜRKİYE’DE ÖZEL TASARRUFLARIN GELİŞİMİ ve EKONOMİK ETKİLERİ 

28/2016/05            ÇİNLİ VE TÜRK İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI        

27/2016/05              TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNETİMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

26/2016/5              ULUSLARARASI TİCARET DÜZENLEMELERİ BAĞLAMINDA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURALLARI VE SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME. 

25/2016/5              TÜRKİYE İMALAT SANAYİ’NİN ULUSLARARASI EKONOMİYE ENTEGRASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2000-2014 

24/2016/5              AVRUPA BİRLİĞİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRKİYE ÜZERİNE YANSIMALARI 

23/ 2016/5             TÜRK EXİMBANK KREDİLERİNİN DIŞ TİCARETTEKİ ROLÜ 

22/2016/05            TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ 

21/2016-05            TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİK: KADINLARI GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELTEN FAKTÖRLER, KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 


20/2016-05             KÜMELENMENİN KOBİ’LERİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: KUYUMCUKENT’TE BİR UYGULAMA 

19/2016-04            TERÖRİZMİN TÜRKİYE’DE TURİSTLER VE TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 


18/ 2016-04           SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI’NIN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDEKİ YERİ 

17/2016-01           TÜRKİYE’NİN ALTIN PİYASASINDAKİ KONUMU VE TÜRK ALTIN YATIRIMCISININ DAVRANIŞINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

16 / 2016-01          ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE MARKA YÖNETİMİ: İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA 

15/2016-01            TÜRKİYE BAKIR SEKTÖRÜNÜN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ULUSLARARASI TİCARETTE REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ 

14 / 2016-01          TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARET PAZARI ve PAZARIN GELİŞİMİ 

13 / 2016-01           ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ve TÜRKİYE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

12 / 2015-12          MODA SEKTÖRÜNDE KÜRESEL MARKA İNCELEMESİ: ZARA ve VAKKO 

11 / 2015-12          
TÜRK DIŞ TİCARET SEKTÖRÜNDE Kİ BÜROKRATİK ENGELLERİN TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

10/2015-11            TÜRK GÜMRÜK SİSTEMİNDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KORUNURKEN PARALEL İTHALATIN KARŞILAŞTIĞI ENGELLER 

09/2015-11            HALKA AÇIK MEVDUAT BANKALARINDA TAHVİL İHRACININ NET FAİZ GETİRİSİNE ETKİSİ 

08 / 2015-10         TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE TÜREV ÜRÜN KULLANIMI İLE BANKAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLER ve MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 

07 / 2015-10          ENFLASYONUN BANKA BİLANÇOLARINA ETKİSİNİN FAİZ MARJLARI İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ: (1997-2013) 

06 / 2015-09         ULUSLARARASI DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJELERİ; TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ TİCARETİ AÇISINDAN TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) ve TRANS ADRİYATİK DOĞAL GAZ BORU HATTI (TAP) PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

05 / 2015-8          ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ: BELEDİYECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 
 
04 / 2015-06        EKONOMİK İSTİHBARAT MODELLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİ

03 / 2015-05        ÖRGÜTLERDE KUŞAKLARIN İŞ DEĞERLERİ, MOTİVASYON ve MENTORLUK KAVRAMLARINA DAYALI YÖNETİMİ 

02 / 2014-07        ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK KAVRAMI: İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 
01 / 2014-07        
KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI (CDS) VE TAHVİLLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA