Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı


Program


Anabilim Dalı Başkanı


444 0 413 
İç Hat


e-mail


Bilgisayar Mühendisliği DR YL Prof. Dr. Rıfat YAZICI 3238 ryazici@ticaret.edu.tr
Endüstri Mühendisliği DR YL Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU 3207 skactioglu@ticaret.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği DR YL Öğr. Gör. Dr. Ahmet Coşkun DÜNDAR 3135 acdundar@ticaret.edu.tr
Matematik DR YL Prof. Dr. İsmail KÖMBE 4636 ikombe@ticaret.edu.tr
Mekatronik Mühendisliği DR YL Yrd. Doç. Dr. Muhammet CEYLAN 3324 mceylan@ticaret.edu.tr
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) DR YL Yrd. Doç. Dr. Muhammet CEYLAN 3324 mceylan@ticaret.edu.tr
Mücevherat Mühendisliği DR YL Doç. Dr. H.Haluk SELİM 3319 hselim@ticaret.edu.tr
İç Mimarlık -- YL Yrd. Doç. Dr. Elif Kısar KORAMAZ 3236 ekkoramaz@ticaret.edu.tr
İstatistik -- YL Prof. Dr. Münevver TURANLI 4610 mturanli@ticaret.edu.tr
Siber Güvenlik -- YL Prof. Dr. A. Halim ZAİM 3331 azaim@ticaret.edu.tr
Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama -- YL Doç. Dr. H. Haluk SELİM 3319 hselim@ticaret.edu.tr
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi _ YL Yrd. Doç. Dr. Nilgün Camkesen 4754 ncamkesen@ticaret.edu.tr
DR : Doktora
YL : Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)