Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Başvuru Dönemi
Güncel Kontenjanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Genel Kontenjan Yatay Geçiş
Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora
Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz
Bilgisayar Mühendisliği 10 10 7 3 3 2
Endüstri Mühendisliği 20 10 5 3 3 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 30 30 10 5 5 5
Matematik 10 10 7 2 2 2
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) 10 10 10 10 10 10
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 10 10 10 10 10 10
Mücevherat Mühendisliği 7 10 5 5 5 5
İç Mimarlık 10 10 - 5 5 -
İstatistik 10 10 10 5 5 5
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi 20 5 - - - -
Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel
Dönüşüm ve Planlama
20 20 - 5 5 -
Siber Güvenlik 25 100 - 2 10 -
TOPLAM 182 235 64 55 63 40