Önemli Tarihler

Online Başvuru Tarihleri :

*Mülakat Tarihleri :
 
16 Ekim 2017 - 16 Şubat 2018

26 Ocak - 02 Şubat 2018
*Programların mülakat gün ve saatlerine ilişkin detaylı bilgiler daha sonra web sitemizde ilan edilecektir.
 
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru/Kayıt İçin Gerekli Belgeler
  1. Başvuru Formu (Online Başvuru Sisteminden başvuru sonrası imzalanmış bilgisayar çıktısıdır.)
  2. ALES veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi (Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru/kabul için gereklidir.)
  3. Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar belge/diploma yerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına kayıt için lisans, doktora programlarına kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyet belgesinin/diplomasının ibrazı zorunlu olup, Belgenin/diplomanın başvuru/kayıt yapılan programın dilinde veya Türkçe olması gerekmektedir.)
  4. Transkript Belgesi (Yüksek lisans programlarına kabul için lisans mezuniyeti zorunlu olup, başvuru sırasında mezun olmayan adaylar için 7 dönemlik transkriptlerinin ibrazı zorunludur. Yüksek lisans programlarına başvuru/kayıt için lisans, doktora programlarına başvuruları/kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans transkript belgesinin ibrazı zorunludur. Dikey geçiş ile lisansını tamamlayan adaylar hem ön lisans hem de lisans transkriptini ibraz etmeleri gerekmektedir. Transkript(ler)in başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe olması ve üzerinde 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
  5. YDS veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi (İngilizce yüksek lisans ve tüm doktora programlarına başvuru/kayıt için gereklidir. YDS sonucu, sınav yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.)
  6. Askerlik Durum Belgesi
  7. Nüfus Cüzdanı
  8. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
 
Online başvuru sonrası mülakat gelirken; yukarıda belirtilen evrakların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sadece fotokopisi ile mülakat saatinden en az 1 saat önce Sütlüce Yerleşkemize gelmeniz yeterlidir.

Mülakat sonrası kesin kayıta gelirken; kesin kayıtta gelen öğrencinin evrak fotokopileri ile birlikte evraklarının asıllarını veya noter onaylı suretlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibrazı zorunludur. Noter onaylı sureti ve aslı olmayan evrakların sadece fotokopisi veya başka kurum ve kuruluşlarca aslı gibidir yapılmış evraklar ile kesin kayıt işlemi yapılamayacaktır.