Enstitüler Lisansüstü Yoğun İngilizce Hazırlık Programı

INTENSIVE ENGLISH PREPARATORY PROGRAM for THE POST GRADUATE STUDIES AT ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Enstitüler Lisansüstü Yoğun İngilizce Hazırlık Programı (*)
 
Amaç:
Yüksek lisans programlarına kaydolan ve İngilizce bilgi ve beceri düzeyi bu programlardaki dersleri akademik düzeyde izleyebilecek yeterlikte bulunmayan öğrenciler için, akademik hayatlarında ve mezuniyet sonrasında gereksinim duyacakları İngilizce bilgi ve becerilerini üst düzeyde geliştirmeye yönelik bir İngilizce Hazırlık Programı’dır.
 
Bu program İngilizce dilinde eğitim yapan yüksek lisans programı öğrencileri için zorunlu olup, diğer program öğrencileri de sınıf kontenjanının müsait olması durumunda programdan faydalanabilirler.
 
Programa Kabul Şartları:
Lisansüstü Yoğun İngilizce Hazırlık Programı’na en az başlangıç düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahip olanlar başvurabilir. Adayların İngilizce dil yeterliliği, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek “İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (Placement Test)” ile tespit edilir.
 
Program Süresi:
Program iki yarıyıldır. İlk yarıyıl 14 hafta, haftada 20 saat ve toplamda 260 saattir. İlk yarıyıl sonunda yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olanlar akademik programa devam ederler. Başarılı olamayanlar ise;  ikinci yarıyılı tekrar ederler.
 
İngilizce Hazırlık Programı'nda derslere devam zorunludur ve öğrenciler bulundukları düzeydeki ders ve uygulamaların en az % 80'nine katılmak zorundadır. Devam zorunluğunu yerine getirmeyen adayların İngilizce Hazırlık programını tekrarlamaları gerekmektedir. Derslerin belli bir bölümünün uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmesi program dahilinde mümkün olabilecektir.
 
Bu programda geçirilen süre lisansüstü program sürelerine dahil edilmez.
 
 
(*) İstanbul Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.