Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik/İdari Kadrosu

Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Kadro

Enstitü Müdürü
Ünal AYDOĞAN
Ömer KIRAN 
Memur

Kadrolu Öğretim Üyeleri
  
Prof. Dr. Özgür Çengel
Rektör Yardımcısı
 
Prof. Dr. İbrahim Baz
Rektör Yardımcısı
 
Prof. Dr. Osman Gürbüz
Ticari Bilimler Fakültesi
Dekan
 
Prof. Dr. Mete Çamdereli
İletişim Fakültesi
Dekan
 
Prof. Dr. Hüner Şencan
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekan
 
Prof. Dr. Ayhan  Ceylan
Hukuk Fakültesi
Dekan
  
Prof. Dr. Celalettin Aktaş
Medya İletişim Sistemleri
Bölüm Başkanı
  
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi
Basım Yayın Üretim Teknolojileri
Bölüm Başkanı
 
Prof. Dr. Nüzhet  Kahraman
Turizm ve Otel Yöneticiliği
Bölüm Başkanı
 
Prof. Dr. Şükrü  Yıldız
Özel Hukuk
Bölüm Başkanı
  
Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş
Muhasebe ve Denetim
Bölüm Başkanı
 
Prof. Dr. Münevver Turanlı
İstatistik
Bölüm Başkanı
 
Prof. Dr. Ahmet  Kara
İktisat (İngilizce)
Bölüm Başkanı
  
Prof. Dr. A. Korkut Tuna
Sosyoloji
Bölüm Başkanı
 
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız
Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Selim Yüksel Pazarçeviren
Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Murat Ali Yülek
İktisat (İngilizce)
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Mecit Eş
Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Esin  Okay
Bankacılık ve Finans
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Halime Dicle Cengiz
İstatistik
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Oya  Özkardaş
Eğitim Bilimleri
Öğretim Üyesi
  
Prof. Dr. Hasan  Türedi
Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Vural Akarçay
İşletme
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel
Bankacılık ve Finans
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Hüseyin  Hatemi
Özel Hukuk
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Didem Algantürk Light
Özel Hukuk
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan
Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Kayıhan İçel
Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Zafer  Gören
Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Figen Yıldırım
Ticari Bilimler Fakültesi
Dekan Yardımcısı
 
Doç. Dr. Necmettin Doğan
Sosyoloji
Dekan Yardımcısı
 
Doç. Dr. Rıdvan  Şentürk
Görsel İletişim Tasarımı
Bölüm Başkanı
 
Doç. Dr. R.Gülay Öztürk
Reklamcılık
Bölüm Başkanı
 
Doç. Dr. Ali Görener
Uluslararası Lojistik
Bölüm Başkanı
 
Doç. Dr. Elçin Aykaç Alp
İktisat
Öğretim Üyesi
   
Doç. Dr. Ala Sivas Gülçur
Görsel İletişim Tasarımı
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Oya Şakı Aydın
Medya İletişim Sistemleri
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Zeliha  Hepkon
Medya İletişim Sistemleri
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Muzaffer Şeker
Özel Hukuk
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Asuman Yılmaz
Özel Hukuk
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Beliz  ÜLGEN
İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Ahu Tuğba  Karabulut
İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Oya Dağlar Macar
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İ.Kahraman Arslan
Turizm ve Otel Yöneticiliği
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlker Kıymetli Şen
Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Başak Erdem Rena
Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Gözde Öymen  Kale
Medya ve İletişim Çalışmaları
Dekan Yardımcısı
 
Yrd. Doç. Dr. Murat Çemberci
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekan Yardımcısı
 
Yrd. Doç. Dr. Hanifi Parlar
Eğitim Bilimleri
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan
İstatistik
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer
Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa C. Altunel
Turizm ve Otel Yöneticiliği
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim  Yenigün
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi
  
Yrd. Doç. Dr. Betül Gür
İktisat
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Bayazıt Şahinoğlu
İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Elif Güneren Genç
Uluslararası Ticaret
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Hilal Özden Özdemir Çakır
Halkla İlişkiler
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Engin  Çağlak
Medya İletişim Sistemleri
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç
Özel Hukuk
Öğretim Üyesi
  
Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi
  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu
Sosyoloji
Öğretim Üyesi
  
Yrd. Doç. Dr. Elif Kısar Koramaz
Mimarlık
Öğretim Üyesi
  
Yrd. Doç. Dr. Osman Bayraktar
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Murat Yalçıntaş
İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Aydın Karaçanta
Psikoloji
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Simin Erdemir
Halkla İlişkiler
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı
Endüstri Mühendisliği
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Muhittin Adıgüzel
İktisat
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özkır
Medya İletişim Sistemleri
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Demir
İktisat (İngilizce)
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Necla Öykü İyigün
Uluslararası Ticaret
Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Gülçin Tapşın
İktisat
Öğretim Üyesi
  
Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi
 
Öğr. Gör. Dr. Erdem  Tatlı
Medya İletişim Sistemleri
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Dr. Burak Yenituna
Medya İletişim Sistemleri
Araştırma Görevlisi