Hukuk Fakültesi

Toplumlar ve ülkeler arasında iletişim ve etkileşimin arttığı küreselleşen bir dünya ortamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde bir hukukçunun kendi ülkesinin iç hukuku yanında, uluslararası ve uluslarüstü hukuk bilgisine ve uygulamalarına da aşina olması gerekmektedir. Bu gerçeğin farkında olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine, ulusal ve uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri takip etme bilgisi ve becerisi kazandıran, evrensel standartlara uygun, nitelikli bir hukuk eğitimi sunmayı hedeflemektedir.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin araştıran, sorgulayan, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, özellikle uluslararası ticaret alanında yeterli, teorik ve uygulama bilgisine sahip yetişmelerine özel bir önem verilmekte, bu kapsamda fakültemiz müfredatında genel hukuk formasyonu için zorunlu olan dersler yanında, öğrencilerimizin “Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Ticaret Hukuku” alanlarında daha donanımlı hale gelmesini sağlayacak çeşitli seçimlik dersler de yer almaktadır. Ayrıca sağlam bir hukuk formasyonu kazanmalarına yönelik olarak öğrencilerin hukukun evrimi hakkında tarihî ve güncel bilgilere sahip mukayeseli bir bakış açısı oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Kurulduğu 2001-2002 eğitim-öğretim yılından bugüne fakültemizde hukuk öğretimi sırasında teorik bilgiler verilmesiyle yetinilmemekte, öğrencileri meslekî hayata hazırlamak üzere uygulama becerileri elde etmelerine imkan sağlanmaktadır. Fakültemiz bünyesinde yer alan sanal mahkeme uygulamasıyla teorik dersler ve pratik dersler birbirini destekleyecek şekilde işlenmekte, böylece öğrencilerin uygulama alanında da gerekli donanıma sahip olmalarına özen gösterilmektedir. Fakültemizde öğretim dili Türkçe olmakla beraber isteyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık bölümünde bir yıl İngilizce eğitimi ve zorunlu genel İngilizce yanında seçimlik ileri düzey İngilizce ve mesleki İngilizce dersleri alabilmektedir. Öte yandan Hukuk Fakültemiz “Kamu Hukuku”, “Özel Hukuk” ve “Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku” alanlarında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programları yürütmektedir.

Ayrıca fakülte bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerlere öğrencilerin katılımı teşvik edilmekte, bu sayede onlara hukuk dünyasındaki güncel gelişmeleri takip etme olanağı sunulmaktadır. Öğrenci kulüpleri, ulusal ve uluslararası yarışmalar başta olmak üzere Üniversitemizin destek verdiği pek çok sosyal ve kültürel etkinlik alanları öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine fırsat vermektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, toplumsal sorumluluk bilinciyle İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği içinde, toplumsal sorunların incelenmesi ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri getirilmesine yönelik araştırma projelerinin hazırlanmasına da imkân sağlamaktadır.

2012-2013 öğretim yılında hizmete giren Sütlüce Yerleşkesi Kütüphanesi, 3.000 m2 kullanım alanı, 450 kişilik oturma mekanı, 54.271 basılı kitap, 141.474 elektronik kitap, 837 süreli yayın, 34.456 süreli yayın sayısı, 4392 kitap dışı materyal (CD-ROM, Video-Kaset, Audio-Kaset, Disket), grup çalışma odaları, lounge, gece okuma salonu ve 4 adet toplantı salonu kapasitesi ile Fakültemiz öğrencilerinin de rahatlıkla yararlanabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri ayrıcalıklı bir ortam sunmaktadır. Açık raf sistemiyle çalışan kütüphanede bulunan yayınlar ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde olup, okuyuculara danışma, yayın tarama, mevcut veri tabanlarını kullanma, ödünç verme, kitap ve makale fotokopisi sağlama gibi her türlü kütüphane hizmeti verilmektedir.


Hukuk Fakültesi broşürü için tıklayınız.


2015-2016 Akdemik Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Sevtap Metin Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Işıl Pakiş Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Naim Demirel Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Hamide Özden Özkaya Ferendeci Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa Erkan Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Halil Uyanık Hukuk Fakültesi