İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, benimsediği çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim ilkeleriyle toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek, alanında donanımlı bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlanması noktasında önemli bir rol oynar. Ayrıca söz konusu ilkeler doğrultusunda, fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin objektif düşünceye ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları da hedeflerimiz arasındadır. 

Fakültemizin bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri lisans ve lisansüstü,  Eğitim Bilimleri bölümü ise lisansüstü eğitimin yanında, YÖK’ün kontenjan ayırması durumunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programını yürütmektedir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerinde 2014-2015 Akademik Yıl’ından itibaren %30 destekli İngilizce eğitime geçilmiştir.

Bölümlerimizin ders programları yenilikçi bir anlayışla, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda güncellenmektedir. Bölümlerimizdeki akademik kadrolar da kendi alanlarında uzman, yetkin akademisyenler tarafından oluşturulmuştur. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.

Fakültemizdeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için de öğrenci kulüplerinde görev almaları desteklenmekte ve yapılan etkinlikler sayesinde onların girişimci bir dünyaya adım atmaları sağlanmaktadır.

2017-2018 Akdemik Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Gökhan Malkoç İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Murat Ertan Kardeş
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Yücel Yüksel
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar Uysal Cantürk
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dr. Ahu Paköz Türkeli
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dr. Mustafa Poyraz
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dr. Rahime Süleymanoğlu Kürüm
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. İrem Akduman Akın İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uzm.Öğr. Gör. Ayşe Burçin Başkurt
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uzm.Öğr. Gör. Duygu Buğa
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uzm.Öğr. Gör. Itır Kaşıkçı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uzm.Öğr. Gör. Rahel Layiktez
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Ceren Koç
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Neslihan Sayraç
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Sema Sözer İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Büyükelçi Zekeriya Akçam
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi