İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, benimsediği çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim ilkeleriyle toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek, alanında donanımlı bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlanması noktasında önemli bir rol oynar. Ayrıca söz konusu ilkeler doğrultusunda, fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin objektif düşünceye ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları da hedeflerimiz arasındadır. 

Fakültemizin bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri lisans ve lisansüstü,  Eğitim Bilimleri bölümü ise lisansüstü eğitimin yanında, YÖK’ün kontenjan ayırması durumunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programını yürütmektedir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerinde 2014-2015 Akademik Yıl’ından itibaren %30 destekli İngilizce eğitime geçilmiştir.

Bölümlerimizin ders programları yenilikçi bir anlayışla, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda güncellenmektedir. Bölümlerimizdeki akademik kadrolar da kendi alanlarında uzman, yetkin akademisyenler tarafından oluşturulmuştur. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.

Fakültemizdeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için de öğrenci kulüplerinde görev almaları desteklenmekte ve yapılan etkinlikler sayesinde onların girişimci bir dünyaya adım atmaları sağlanmaktadır.


2015-2016 Akdemik Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

1 Prof. Dr. Gül Şendil İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
2 Prof. Dr. İsmail Coşkun İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
3 Doç. Dr. Hanife Özlem Sertel Berk İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi
4 Doç. Dr. Yücel Yüksel İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi
5 Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Kardeş İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi
6 Yrd. Doç. Dr. Sercan Gürler İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
7 Yrd. Doç. Dr. Aynur Erdoğan İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi
8 Doç. Dr. Aslı Akdaş Mitrani İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi
9 Dr. Neşe Öztimur İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi
10 Öğr. Gör. Uzay Dural Şenoğuz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi & Sosyal Bilimler Enstitüsü
11 Öğr. Gör. Birgül Haznedaroğlu İshakoğlu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
12 Öğr. Gör. Fulya Giray Sözen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi