İletişim Fakültesi

Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi çağı olarak adlandırılan yaşadığımız yüzyılda bilgiye ulaşma çabası, iletişim alanındaki büyük değişim ve gelişmenin nedeni olmuştur. Bu nedenle Fakültemiz, gelişen teknoloji doğrultusunda artan iletişim olanaklarının gerektirdiği çağdaş öğretim yaklaşımları çerçevesinde teknik bilgi ve beceriyle donatılmış insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Fakültemizin ders programları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlk iki akademik yılda genel kültür dersleri ve temel iletişim bilgileri verilmekte, üçüncü ve dördüncü akademik yıllarda uzmanlaşmaya olanak sağlayan seçimlik dersler yer almaktadır. Öğrencilerimiz alanlarında uzman, seçkin öğretim kadrosu tarafından hem mesleki yaşamda, hem de bireysel ve sosyal yaşamda etkili iletişim kurabilecek bir biçimde yetiştirilmektedir.

Çağdaş bir eğitim için gerekli tüm altyapı araç ve gereçlerine sahip olan fakültemizin bilgisayar laboratuvarlarında, medya atölyesinde, radyo ve televizyon stüdyolarında, uygulamalı eğitim olanaklarıyla öğrencilere günümüzün rekabet ortamına uygun, yarışmacı, dinamik ve donanımlı kimlik kazandıran bir eğitim verilmektedir.

2015-2016 Akdemik Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu İletişim Fakültesi & Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Bülent Erutku İletişim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Birnur Karatimur Çutsay İletişim Fakültesi
Uzm. Öğr. Gör. Oğuz Haksever İletişim Fakültesi
Uzm. Öğr. Gör. Yavuz Alptekin İletişim Fakültesi
Uzm. Öğr. Gör. Natali Yeres İletişim Fakültesi
Uzm. Öğr. Gör. Petek Kızılelma İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Tufan Sezer İletişim Fakültesi