Arşiv

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

“İstanbul Ticaret Üniversitesi KİDR-2015” (pdf)

Stratejik Plan

“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2007-2012 Stratejik Planı” (pdf)

“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı” (pdf)

Toplantı Tutanakları

1) Kalite Kurulu Toplantısı, Tarih: 16.05.2016, Sayı: 2016/ 1, Yer: Sütlüce Kampüsü Konu: Üniversite Kalite İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) hazırlanması

1.1) KİDR’nun 30 Haziran 2016 tarihine kadar tamamlanıp Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YKK) gönderilmesi için görev dağılımı yapılmıştır.

1.2)  Akademik Birim Kalite Komisyonlarının ilgili kurullarca seçildikten sonra birimde gerçekleşen eğitim-öğretim ve ArGe faaliyetlerini 26.04.2016 Tarihli 2016/157-1  sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu"na göre hazırlamaları ve 6 Haziran 2016 tarihine                  kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunmaları kararlaştırılmıştır.

2) Kalite Kurulu Toplantısı, Tarih: 28.06.2016, Sayı: 2016/ 2, Yer: Sütlüce Kampüsü Konu: Üniversite Kalite İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) tamamlanması

2.1) Akademik Birim İç Değerlendirme Raporları ve İdari birim raporuna göre düzenlenen KİDR gözden geçirilmiştir,

2.2) 30 Haziran 2016 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderilmesi için Rektörlüğe arz edilmesi kararlaştırılmıştır.