İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı                                                                          : Prof. Dr. Nazım EKREN
Komisyon Başkan Vekili : Prof. Dr. Özgür ÇENGEL
Hukuk Fakültesi : Prof. Dr. Ayhan CEYLAN
İletişim Fakültesi : Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ
İşletme Fakültesi : Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ
Mühendislik Fakültesi : Prof. Dr. Muammer KALYON
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi : Prof. Mim. A. Işık AYDEMİR
Fen Bilimleri Enstitüsü : Prof. Dr. Doğan KAYA
Dış Ticaret Enstitüsü
Finans Enstitüsü : Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇANKAYA
Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem RENA
: Dr. Öğr. Üyesi Hanifi PARLAR
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı : Mustafa TEMEL
Öğrenci Temsilcisi : İsmail Hakkı BAŞOĞLU