Genel Sekreterlik

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetimin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter'in sorumluluk alanları:
 • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite İdari Teşkilatı’nda görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
 • Kalite Sistemi kapsamında oluşturulan dokümantasyonu onaylamak,
 • Üniversite'de sunulan eğitim öğretim destek hizmetinin kalitesini kontrol etmek, uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi için gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Üniversite'de sunulan eğitim öğretim destek hizmetinin geliştirilmesi için Rektör'e önerilerde bulunmak, önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Kendisine ulaşan müşteri şikayetlerini değerlendirmek,
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.