Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin(Yönetmelik) 26. maddesinin 5. fıkrası; “arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.” hükmüne amirdir.

Bu hüküm gereği 2015 yılında Arabuluculuk Siciline kayıt yaptıran arabulucuların 01.01.2017 -31.12.2017 tarihleri arasında yenileme eğitimi almaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.
 

Eğitim Tarihi                    : 08 Nisan 2017

Eğitim Günü ve Saati    : Cumartesi; 10.00-18.00

Eğitim Ücreti                   : 225 TL (KDV dahil) (5 taksit imkanı)

Eğitim Yeri                       : İstanbul Ticaret Üniversitesi – Sütlüce Kampüsü
 

Ön kayıt ve bilgilendirme için

Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü

Web                      : http://hbo.ticaret.edu.tr
         
E-posta                : hbo@ticaret.edu.tr   

Tel                         : 0212 522 35 60