İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ProgramıİŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU PROGRAMI
 
Amaç: Programın birincil amacı iş dünyasının önemli bir işlevini oluşturan iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki bilgi eksikliğini ve uzman eksikliğini gidermek, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında donanımlı kişilerin yetişmesini sağlamak, bu alandaki güncel değişiklikleri ve yenilikleri anlatılması ve uygulanma sisteminin kavranmasını sağlamak amacıyla üniversite ve iş dünyasına entegre bir sertifika programıdır. Bunun için hazırlanan bir dizi eğitim ile katılımcılara teknik bilgilerini geliştirmek ve uygulamak öğretilecektir. Birçok anlaşılması zor veya anlaşıldığı düşünülen kavram için "sonunda gerçekten bunu kavradım" denecek bir program ve içerik sunmaktır.
 
Kimler Katılabilir? İlgili alanlarda çalışıyor olmak veya bu alanlarda bilgi sahibi olarak yetişmeyi isteyen her aday programa katılım sağlayabilir.
 
Eğitmen:
  • Lütfi İNCİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E. Çalışma Genel Müdür Yardımcısı

 
Ücret: 1250 TL (+ %8 KDV)
Eğitim Süresi: 30 Saat
Eğitim Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sütlüce Yerleşkesi
Eğitim Adresi: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 90 Sütlüce–Beyoğlu / İstanbul
 
Destek Programı;
 
  • Katılımcılar ve eğitimciler arasında özel bir blog şeklinde çalışacak "TİCARET-İŞ Club" üyeliği  ile program katılımcıları ve eğitimciler arasında network hizmeti sağlayacaktır.
 
Program Uygulama Takvimi
Hafta Tarih Başlangıç Bitiş Konu
1. Hafta


2. Hafta
10 Haziran 2017 Cts 09.30 16.30 İş Hukuku
11 Haziran 2017 Pzr 09.30 16.30 İş Hukuku
17 Haziran 2017 Cts 09.30 16.30 Sosyal Güvenlik Hukuku
18 Haziran 2017 Pzr 09.30 16.30 Sosyal Güvenlik Hukuku
Toplam 30 saat Dersler 50'şer dakika, molalar 10'ar dakika şeklindedir.
 
 
Programın Ana Başlıkları

  • İş Hukuku
  • Sosyal Güvenlik Hukuku

Programın Detayları
 
1. İŞ HUKUKU
İş Hukukunun Temel Kavramları İşe İade Davası ve Sonuçları
İş Sözleşmesi ve Türleri İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Ücret
Asıl işveren-Alt işveren İlişkisi Çalışma ve Dinlenme Süreleri,
İş Yerinin Devri ve Sonuçları Fazla Çalışma, Gece Çalışması, Telafi Çalışması
Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları Yıllık Ücretli İzin
Kısmi süreli çalışma, Çağrı üzerine çalışma, Uzaktan çalışma Hafta ve Genel Tatil Ücretleri
İş Güvencesi İhbar Süreleri
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları İbraname, Cezai Şart, Rekabet Yasağı
Kıdem Tazminatı Hesabı İşyeri Teftişi ve İdari Para Cezaları
 
2. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Kısmi Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar
Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi
Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı
Prim Oranları
Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigorta Primleri
Kısa Vadeli Sigorta Kolları
Genel Sağlık Sigortası
İşsizlik Sigortası
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)
4-A (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
4-A (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-A (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları