Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Girişimci Adayları İçin 2. Çağrı Başvurularına Başladı