2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Ders Uygulama Usulleri | Regarding The Implementation of The Courses in The Fall Semester of The 2021-2022

31 Ağustos 2021

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosu tarafından 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin İngilizce Hazırlık Programı, Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda derslerin uygulama usulleri ile ilgili alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.

  • Covid-19 salgını ile birlikte şehir içi, şehirlerarası hareketliliğin sakıncaları ve vaka sayılarında meydana gelebilecek artış durumunda öğrenci sayısı, fiziki şartlar ve pandeminin seyri dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili resmi makamlar tarafından alınacak kararlar da yakından takip edilerek, Üniversitemizin ilgili kurullarında alınacak kararlar ile gerekli görüldüğü durumlarda derslerin çevrim içi olarak da yapılabilmesi,
  • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında programlarda devam zorunluluğunun aranmaması,
  • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında program bazında derslerin %40’ının uzaktan eğitim, %60’ının yüz yüze eğitim olacak şekilde gerçekleştirilmesi,
  • Yüz yüze yapılacak derslerin eş zamanlı şekilde uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrim içi olarak yayınlanması.

Ayrıca sorularınız için Fakülteniz/Enstitünüz ile iletişime geçebileceğiniz hususunu bilgilerinize sunar, başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı dileriz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu

 

The decisions taken by the Senate of our University regarding the implementation of the courses in the English Preparatory Program, Associate Degree, Undergraduate and Graduate programs in the fall semester of the 2021-2022 academic year are presented below.

  • In case of an increase in the Covid-19 and the inconveniences of urban and intercity mobility with the epidemic, the decisions taken by the Council of Higher Education and relevant official authorities will be followed closely. The decisions to be taken by the relevant boards of our University will be reviewed should there be changes to official advice on coronavirus. Our students will be able to take online courses if necessary.
  • We will not record/take attendance in the programs in the fall semester of the 2021-2022 academic year,
  • In the fall semester of the 2021-2022 academic year, 40% of the courses on the basis of the program will be carried out as distance education and 60% as face-to-face education,
  • Face-to-face courses on campus will also be available online via the distance education system. We will be organizing additional streaming facilities for hybrid lectures.
  • You can contact the related faculty / institution for the schedule of each course you are going to attend and detailed information about how your courses will be carried out.

For more questions you can contact your Faculty/Institute. We wish you a successful and healthy academic year.

The Senate of the Istanbul Commerce University

DİĞER Banner, Duyurular
17 Eylül 2021
ek kontenjan
4 Eylül 2021
Ön Kayıt
1 Eylül 2021
Lisansustu Kayıt
1 Eylül 2021
Yetenek Sınavı
1 Eylül 2021
AKADEMİK