Üniversitemiz Tarafından Hazırlanan Kodakap Projesi Başarıyla Tamamlandı

Haber Tarihi: 04.01.2019
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında 31.07.2017 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda, “Köylerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dâhilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve uygulamaya yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmalarının üretilmesi (KODAKAP)” konulu proje tamamlanmış ve Ankara’da yapılan geniş kapsamlı bir toplantı ile sunulmuştur. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Mekansal Planlama Genel Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, Tapu Kadastro Genel Müdürü bakanlık bürokratları, değişik üniversitelerden akademisyenler olmak üzere 200 kişilik katılım gerçekleşmiştir. Çalışma, KODAKAP genel koordinatörü ve rektör yardımcısı Prof.Dr. İbrahim Baz, Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Sönmez ve Dr. Gökçer Okumuş tarafından sunulmuş ve büyük takdir toplamıştır. 

KODAKAP projesi sürecinde öncelikle, kavramsal çerçeve, güncel mevzuat, uluslararası kırsal alan belirleme kriterleri, planlama, tasarım rehberi gibi kırsal yerleşim düzenlemelerine yönelik örnekler ve yöntemler incelenmiş, bu doğrultuda ülke genelinde kırsal özellik gösteren mahalle ve köy statüsünde yaklaşık 46.000 yerleşimin olduğu tespit edilmiştir.  Elde edilen sonuçlar ile yerleşimlerin sınıflandırılması, önceliklendirme, planlama yaklaşımı, planlama ve tasarım süreçlerini tanımlayan çalışma adımları ve içerik çerçevesi oluşturulmuştur. Önerilen modelin test edilmesi amaçlı olarak, farklı idari yapı, nüfus ve coğrafi özelliklere sahip 7 pilot ilden seçilen birer ilçede çalışma gerçekleştirilmiştir.

Böylece bakanlık tarafından belirlenen ve aşağıda açıklanan dört temel hedef gerçekleştirilmiştir.
  • “Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması- Bir Model Önerisi” Projesi’nin farklı kırsal yerleşmelerde denenmesi ve uygulamaya aktarılması,
  • Planlama süreçlerinin mevcut planlama mevzuatı ile değerlendirilerek ayrıntılandırılması,
  • Uygulama süreçlerinin yasal ve kavramsal olarak değerlendirilmesi,
  • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (ğ) bendi uyarınca hazırlanacak olan “Köy Tasarım Rehberleri”nin usul ve esaslarının belirlenmesi