Gencay Karakaya Doktora Derecesini Elde Etti

Haber Tarihi: 31.01.2019
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi araştırma görevlilerinden Gencay Karakaya, Muhasebe ve Denetim doktora programında Prof. Dr. Hasan TÜREDİ yönetiminde; “Yerel Yönetimlerde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamalarının Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Modeli ile İncelenmesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Örneği” başlıklı tezini başarıyla savunarak Bilim Doktoru unvanını kazanmıştır.