Raife Yaşar Eyiler Doktora Derecesini Elde Etti

Haber Tarihi: 05.02.2019
Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Doktora Programında tez çalışmasını tamamlayan RAİFE YAŞAR EYİLER, tez danışmanlığını Doç. Dr. Figen Yıldırım'ın yaptığı

 "SEKTÖRÜN ULUSLARARASILAŞMASINDA MARKALAŞMANIN ÖNEMİ: TÜRKİYE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA"  

başlıklı doktora tezini 31 Ocak 2019 günü  Prof. Dr. Ünal Halit Özden, Prof. Dr. Serdar Pirtini, Doç. Dr. Rana Atabay Kuşçu,  Doç. Dr. Kahraman Arslan ve Doç. Dr. Figen Yıldırım'dan oluşan jüri üyeleri huzurunda sunmuş ve Bilim Doktoru ünvanını almaya hak kazanmıştır.
 
Raife Yaşar Eyiler'i kutluyor, bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyoruz.