Özlem Demiroğlu Doktora Derecesini Elde Etti

Haber Tarihi: 06.02.2019
Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Doktora Programında tez çalışmasını tamamlayan ÖZLEM DEMİROĞLU, tez danışmanlığını Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp'in yaptığı;

 "SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ DIŞ TİCARETE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ"  

başlıklı doktora tezini 31 Ocak 2019 günü Doç. Dr. Rana Atabay Kuşçu, Doç. Dr. Onur Hoca, Doç. Dr. Kahraman Arslan, Doç. Dr. Figen Yıldırım ve  Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp'tan  oluşan jüri üyeleri huzurunda sunmuş ve Bilim Doktoru ünvanını almaya hak kazanmıştır.
 
Özlem Demiroğlu'nu kutluyor, bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyoruz.