Kenan Güler Doktora Derecesini Elde Etti

Haber Tarihi: 08.02.2019
Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Doktora Programında tez çalışmasını tamamlayan KENAN GÜLER, tez danışmanlığını Doç. Dr. Figen Yıldırım'ın yaptığı 

"ULUSLARARASI TİCARETİN DİJİTALLEŞMESİ VE SANAYİ AKIMLARININ ETKİSİ: ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA "  

başlıklı doktora tezini 31 Ocak 2019 günü  Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp,  Prof. Dr. Serdar Pirtini, Doç. Dr. Rana Atabay Kuşçu,  Doç. Dr. Kahraman Arslan ve Doç. Dr. Figen Yıldırım'dan oluşan jüri üyeleri huzurunda sunmuş ve Bilim Doktoru ünvanını almaya hak kazanmıştır.
 
Kenan Güler'i kutluyor, bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyoruz.