Sosyal Bilimler Enstitüsünde Adjera Alitoska'nın Başarılı Tez Savunması

Haber Tarihi: 04.07.2019
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Adjera Alitoska, tez danışmanı Doç. Dr. Gülçin Tapşın’ın danışmanlığında hazırladığı “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme İlişkisi “  adlı yüksek lisans tezini, 03 Temmuz 2019 günü yapılan yüksek lisans tez savunma jürisi önünde sunmuş ve tez danışmanı Doç. Dr. Gülçin Tapşın ile birlikte Prof. Dr. Yusuf Tuna ve Dr. Öğretim Görevlisi Umut Erksan Şenalp’den oluşan jüri üyelerinin oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

Adjera Alitoska’ya bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz.