Prof. Dr. Yusuf Balcı’dan Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi Kitabı

Haber Tarihi: 24.08.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (İngilizce) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı tarafından kaleme alınan “Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi” kitabının genişletilmiş ve güncellenmiş 4. baskısı Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Kitap, esas itibarıyla sanayi devriminden sonra ortaya çıkan endüstri ilişkileri sisteminin en önemli alanı olan sendikacılık ve toplu pazarlığın ekonomik analizlerini ve bilgi toplumundaki dönüşümünü içeriyor. Kitap, konusu itibarıyla üniversitelerde okutulan Çalışma Ekonomisi, Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi konularıyla ilgili derslerde ana kaynak mahiyetinde.