Akademisyenimizden Yeni Kitap: Aidiyet

Haber Tarihi: 02.11.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Poyraz’ın göçmenler ve toplumsal çeşitlilik üzerinden aidiyet’i ele aldığı kitabı Ütopya Yayınevi etiketiyle çıktı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkut Tuna’nın önsözünü yazdığı kitabın amacı “küresel ölçekte hızlanan göçün, değişik kültürleri bir araya getiren hareketliliklerin, farklıların etkileşiminden doğan yeni yaşam pratiklerinin, ortaya çıkan yeni toplumsal sorunların ve sınıfsal pozisyonların doğurduğu yeni toplumsallıklar oluşturma eğilimlerini tartışmak” olarak belirtiliyor. 

Kitapta Ahmet Korkut Tuna, Ayhan Kaya, Şükrü Aslan, Ahu Paköz Türkeli, İbrahim Soysüren, Mahir Konuk, Jan Spurk, Julie Alev Dilmaç, Loic Gandais, M. Ertan Kardeş, Mustafa Poyraz, Vasoodeven Vuddamalay gibi araştırmacı ve akademisyenlere ait bölümler yer alıyor.