Girişimcilik Topluluğu Tarafından “İletişim Teknikleri Eğitimi” Gerçekleşti.

Haber Tarihi: 23.03.2018
Girişimcilik Topluluğu olarak 19 Mart 2018 tarihinde Ticaret Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Sayın Ömer Cengiz Sezgin Bey ile “İletişim Teknikleri” eğitimi gerçekleştirdi.

Alınan eğitim neticesinde günlük yaşantıdan iş hayatına, bir çok alanda doğru iletişimin önemini daha da iyi anlayarak, iletişimimizi en doğru biçimde uygulayabilmek adına çeşitli teknikler öğrenip uygulamalar yaparak pekiştirmeye çalışıldı. Cengiz Bey tarafından önemi vurgulanan ilk kural her ne kadar basit gözükse de günümüz şartlarında uygulama düzeyini en aza indirgediğimiz “empati” oldu.

“Başarının bir sırrı varsa, o da karşındakinin bakış açısını kavramak ve onun gözüyle görebilmektir!”.

Topluluk üyeleri eğitim boyunca samimiyetin çözemeyeceği herhangi sorun olmayacağını o yüzden ikinci kuralın “samimiyet” olduğunu kavradı. İnsanların potansiyel ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanıp geliştirebilmesi, onların takdir ve teşvik edilmesine bağlıdır. Bu sebeple herkesin takdir etmeyi öğrenmesi ve beğenilen bir şeyi içtenlikle ifade etmesi günlük alışkanlık haline getirilmelidir.

Topluluk üyeleri eğitimin son ve en kilit kuralı olarak “tenkit” konusunu da etraflıca tartıştı. Tenkit, kişideki çalışma ve başarma isteğini öldürdüğü için, bireylerin benliğini yaralamakta ve iletişimi koparmaktadır. İnsanların olduğu gibi kabul edilmesi, yersiz eleştirilmemesi ve yargılamadan kaçınılması gerçekten önemlidir. İletişimin kalitesi, insanları suçlamak veya onlara önyargılı davranmak yerine, onları anlamaya çalışmak ile başlıyor.

Girişimcilik Topluluğu’nun Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Sayın Ömer Cengiz Sezgin Bey’e teşekkür belgesi takdim etmesiyle birlikte eğitim sona erdi.