Mühendislik Fakültesinin paydaşlarından TUSAŞ-TAI Bitirme Projelerini izliyor

Haber Tarihi: 08.06.2018
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin TUSAŞ-TAI’de yürüttükleri bitirme projelerini destekleyen ve katkıda bulunan Operasyonel Gelişim Müdürü Asuman Durukan ve Sürekli İyileştirme Müdürü Gülsev Aydın Öztop bitirme projesi sınavlarını izlediler.