Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
AB Merkezi’nden Üniversitemiz için Erasmus + Projesi

Hollanda’dan Fontys Academy of Creative Industries liderliğinde 5 üniversitenin yer aldığı Erasmus + proje konsorsiyumu 9 Aralık’ta Tilburg’ta toplandı. Toplantıya AB Merkezi’ni temsilen Merkez Müdürü Yard. Doç. Dr. A. Oğuz Demir de katıldı.

Proje kapsamında küresel sorunlara ilişkin uygulamaların müfredat içerisinde yer almasını öngören projenin ikinci hazırlık toplantısı 29 Ocak 2016 tarihinde ilgili kurumların katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek.