Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
AB Hibe Destekleri ve Güncel Gelişmeler Konulu Söyleşisi Gerçekleşti

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi liderliğinde, Teknopark İstanbul ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ortaklığında, “AB Hibe Destekleri ve Güncel Gelişmeler” konulu etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğü Doç. Dr. Oğuz Demir tarafından yapılan etkinliğin açılış konuşmalarını, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Duran ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Halid Elbaşı gerçekleştirmiştir.

Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Abdül Halim Zaim konuşmasında, üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi ve akademisyenlerimizin avrupa hibe programları konusundaki çalışmalarından söz ederken, projelerin endüstri ile iç içe olması ve karşılaşılan sorunlara katma değer yaratacak çözüm önerileri sunulması gerektiğini vurgulamıştır. İstanbul Ticaret Odası, Teknopark İstanbul, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Üniversitemizin arasında oluşan sinerjinin katma değerli projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığını aktarmıştır.

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, yenilikçi girişimler için AB hibe ve desteklerinin öneminden bahsettiği konuşmasında, Covid 19 sürecinde çevresel belirsizliklerin yoğun olduğu dönemlerde yenilikçi girişimcilerin ve sosyal girişimcilerin değer yaratmakta önemli bir paya sahip olduğunu, kamu kurum ve kuruluşlar ile konsorsiyumların geliştirilmesi gerektiğini aktarmıştır.

Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcı Dr. Cem Duran ise AB hibe ve teşviklerin Teknopark İstanbul bünyesindeki firmaların odak noktalarından biri olduğunu, Teknopark İstanbul’unda proje başvurularında oluşturulacak konsorsiyumlarda yer almaya ve katma değer yaratacak projeler oluşturulması konusunda iş birliklerine açık olduklarını belirtmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından T.C. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın sunumu ile program devam etmiştir.  Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardım kapsamında verilen destekler konusunda aydınlatıcı bilgiler aktaran Özcan, Türkiye-AB arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projelerin desteklenmesinin önemini vurgulamıştır.

Erasmus+, Ufuk 2020, COSME ve EASI başlıkları altında Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe programları ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler aktarımıştır.

Bülent Özcan KİMDİR?

Bülent Özcan, 1999’da ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde AB Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı. Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government kapsamında düzenlenen Liderlik Programına kabul edildi. 2001’de AB Bakanlığında uzman yardımcısı, uzman, koordinatör ve başkan olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığında 2018 yılının Aralık ayından itibaren Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü olarak görevini yürütüyor. Türkiye’ye sağlanan AB mali yardımların genel koordinasyonunda sorumlu. TOBB-ETÜ’de İşletme Yüksek Lisans Programı’nda proje yönetimi dersi vermektedir.