1- Uzaktan öğretim faaliyetleri

Üniversitmiz uzaktan eğitim birimi UZEM tarafından aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır:

2- Sağlık Hizmet Sunumu

Üniversitemizde pandemi hastanesi bulunmamaktadır.

3- Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

Süreç içerisinde;

teklifi sunulmuştur.

4- Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

Faaliyet yoktur.

5- Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube kanalı üzerinden online olarak toplantı ve webinarlarımız devam etmektedir.

6- Yayınlar

Yayın çalışmaları devam etmektedir.

7- Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi

Faaliyet yoktur.

8- Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sağlık Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi bünyesinde Klinik psikolog Dilek Derya Ekinci tarafından online terapi hizmeti sağlamaktadır. Online Terapi

9- Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Uzaktan öğretimin önemini göz ardı etmeden ve fakat örgün öğretimin bilgi ve tecrübe aktarımındaki vazgeçilmez fonksiyonunun gereği olarak pandemi sonrası yüz yüze eğitimlerimiz devam edecektir. Bununla birlikte Sürekli Eğitim Merkezi’mizin idari ve teknik kapasitesini (Kovid-19 Pandemisi’nde öğretimin %100 uzaktan olması gibi) tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde yapılandırdık. Değişen şartlara ve stratejik planlarımıza uygun olarak SEM’in kapasitesini geliştirmeye devam edeceğiz.