Dış Ticaret Enstitüsü
Commenda Seminerleri başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, bilimsel, sektörel, iletişim, etkileşim ve paylaşım konseptli Commenda Seminerleri’ni başlattı.

Seminerler; iktisat, ticaret, pazarlama ve finansman alanlarında yapılan çalışmaları kapsıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaduman Okumuş şunları dile getirdi; “Akademik ve sektörel boyutlu gerçekleşecek seminerlerde, genç akademisyenlerin uluslararası iktisat, uluslararası ticaret ve uluslararası finans alanlarında yaptıkları akademik çalışmalarından edindikleri bilgi ve becerileri, lisansüstü öğrencilerimizle interaktif ortamda paylaşmalarına imkân sağlayan bir platform olarak kurguladık. Yapılacak çalışmalarda, öğrencilerimizin, bilimsel bir yöntemin bir araştırma konusuna nasıl uyarlandığı veya bir araştırma sorusuna hangi yöntemle cevap verebileceğine ilişkin teorik ve teknik bilgilere informal bir ortamda nasıl erişebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunabilecekleri bu platformda mümkün olabilecek” dedi.

Dış Ticaret Enstitüsü Commenda Seminerleri serisinin ilk konuğu, üniversitemizin Ticari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Ayben KOY oldu. Kredi temerrüt takasları ve Eurotahvil primleri arasındaki ilişkinin tartışıldığı seminerde; Avrupa borç krizinin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde krizin ne şekilde gerçekleştiği ve öncü göstergeleri konu edildi.

Dış Ticaret Enstitüsü Commenda Seminer serisinin konuklarının akademik dünya ile sınırlı olmayacağını kaydeden Prof. Dr. Şaduman Okumuş, “Küreselleşme ve çok taraflı ticaretin baskın olduğu günümüz dünyasında, çoğunluğu ilgili sektörlerde hizmet veren lisansüstü öğrencilerimizin yeni gelişmelerden ve trendlerden haberdar olmaları için uluslararası ticaret, pazar, pazarlama, satın alma ve marka gibi konsept konularda sektör temsilcilerinin katılımını sağlayacak davetlerde bulunacağız. Bu çerçevede 28 Kasım Cuma günü Yıldız Holding Satın Alma Müdürü Selim İman’ın katılımı ile saat 18.30’da Eminönü yerleşkesinde misafir edeceğiz” diye konuştu.