Dış Ticaret Enstitüsü
Lisansüstü Tez/Dönem Projesi Danışmanı ve Konu Başlığının Belirlenmesi

“Tez ve Dönem Projesi Başlığı” ile “Danışman Öğretim Üyesi”nin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki formlar doldurarak 18 Şubat 2022 tarihine kadar Dış Ticaret Enstitüsü İdari Ofisi’ne teslim edilmelidir. Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.