Dış Ticaret Enstitüsü
Dış Ticaret Enstitüsü ”Doktora Tez İzleme Komite Toplantısı” Hakkında

“Tez İzleme Komite Toplantısına” girecek öğrencilerin aşağıdaki formu imzaları tamamlanmış olarak 06 Mayıs 2022 tarihine kadar Enstitü İdari Ofisine teslim etmeleri ve Tez İzleme Jüri Üyelerine de iletmeleri gerekmektedir.

06-10 Haziran 2022 ( Tez İzleme Komitesi Toplantı Dönemi)

TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI TARİHİ BİLDİRİM VE TEZ İZLEME RAPORU TESLİM FORMU