Dış Ticaret Enstitüsü
Working Paper Series

Endeksler

 

 

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES (İTİCU-WPS)

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren dergiye iletilen makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili tez danışmanı hocasıyla ortak yazarlı makale olarak iletilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yayınlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Gönderilen makalelerin hakem inceleme süreci her çalışma için ve hakemlerin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber ortalama minimum 1 ay sürdüğünden yazarların bu durumu göz önünde bulundurarak çalışmalarını göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Koordinatörlüğünde yürütülen İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series (İTİCU-WPS) ile amaçlanan, bilimsel çalışmaların yayın öncesi akademik diyalog sürecine dahil edilmesi işlevi ile akademik diyalogun geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve akademik düzlemde ihtiyacımız olan yapıcı eleştiri ortamının oluşturulmasıdır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanlarının henüz sonuçlandırılmamış (ampirik çalışmanın ilk sonuçları alınmış, ampirik çalışmada olası yöntemlerden sadece bir tanesi uygulanmış, ampirik çalışmada kısıtlı bir veri seti ile çalışılmış, veri seti ve/veya yöntemsel olarak geliştirilmesi amaçlanan çalışmalar gibi) bilimsel çalışmaları ile lisansüstü öğrencilerimizin tez danışmanları ile ortak yazarlı olarak yaptıkları bu ve benzeri bilimsel çalışmalar, kapak sayfasında yazarların belirtilmesi suretiyle İTİCU-WPS formatında bu sayfada yayınlanacaktır.

Uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama başta olmak üzere ekonomi, işletme ve banka/finans alanlarındaki çalışmalar yayın için değerlendirmek üzere İTİCU-WPS’e gönderilebilir. Çalışmaların yayın için değerlendirmeye gönderilmesi mutlaka yayınlanacağı anlamını taşımaz.

İTİCU-WPS’te yayın dili olarak Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanabilir.

Yayın için sunulan çalışmalar maksimum 20.000 karakter sayısı (boşluklu) ile sınırlı olup, özet, tablolar, şekiller, ekler ve kaynakça buna dahil değildir. Özet; hem İngilizce (Abstract) hem de Türkçe olarak çalışma metninde yer alacaktır. Türkçe özet 200 kelime, Abstract ise; 150 kelimeyi aşmamalıdır.

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, WPS Editörü tarafından İTİCU-WPS Yayın Kurulu üyelerine değerlendirme için gönderilir. İTİCU-WPS, yayın için sunulan bilimsel çalışmaları hiçbir gerekçeye dayanmaksızın reddetme hakkına sahiptir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series’in önceden belirlenmiş bir yayın takvimi bulunmamaktadır. Yayınlamak üzere değerlendirmeye alınması istenen çalışmaların Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Tez Yazım Kılavuzu kurallarına uygun formata getirildikten sonra workingpapers@ticaret.edu.tr  adresine Microsoft Word olarak mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Buna ilaveten, söz konusu çalışmanın detaylı Turnitin intihal raporu’nun da pdf formatında bu maile eklenmesi gerekmektedir. Eksik gönderimler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

İTİCU-WPS formatında yayınlanacak bilimsel çalışmaların yazımına ilişkin akademik şekil şartlarında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Tez Yazım Kılavuzu / Guidelines for the Preparation of Theses and Dissertations temel alınacak olup, akademik yazım ve şekil şartlarına ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan Working Paper Series Yazım Bilgileri başlığından ulaşılabilir.

Tartışma metinleri formatında yayınlanacak olan İTİCU-WPS’in Üniversitemizi bağlayıcılığı olmadığı gibi, söz konusu bilimsel çalışmaya ilişkin hakem değerlendirmeleri e-mail yoluyla doğrudan yazar(lara) iletilecektir.

İTİCU-WPS YAYIN BAŞVURU SÜRECİ

1.Akademik yazım ve şekil şartlarına uygun bir biçimde hazırlanan çalışma workingpapers@ticaret.edu.tr adresine “Microsoft Word” formatında e-mail olarak iletilir.

2.Yayına sunulan çalışma ön değerlendirmeye alınır.

3.Ön değerlendirme sonucu “Ön Değerlendirme Formu” ile yazar(lar)a bildirilir.

a) Yazım ve şekil şartlarına ilişkin düzeltme talep edilmesi halinde yazar(lar)a 1 hafta düzeltme süresi verilir. Yazar(lar) tarafından düzeltilmiş çalışma, yeni haliyle tekrar workingpapers@ticaret.edu.tr adresine Microsoft Word iletilir. İkinci Ön Değerlendirmede istenilen şartlar sağlanmadığı takdirde Üçüncü Ön Değerlendirme yapılmaz. WPS Editörü, düzeltme sonrası yeniden düzenlenmiş çalışmayı en az iki hakeme akademik değerlendirme için gönderir.

b) Yayına sunulan çalışmada yazım ve şekle ilişkin editör tarafından herhangi bir düzeltme istenmemesi halinde hakemlere gönderim süreci başlatılır.

4.Hakem/uploads/dosyalar/921/11.pdflerin bir haftalık akademik değerlendirme sonuçlarının;

a) Olumlu olması halinde, makalenin kapağında yer alan yazarlardan yayın izni alınması sonrasında, çalışma http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/DisTicaretEnstitusu/WorkingPaperSeries adresinde yayınlanır.

b) Düzeltme talebi olması halinde ise; yazar(lar)a yeniden 1 haftalık düzeltme süresi verilir.


 

Working Paper Series Yazım Bilgileri

 

WBS NO ÇALIŞMA ADI

243 / 2020-03 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİ İLE

242 / 2020-03 TÜRKİYEDE HALI SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARETİNİN VE REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

241 / 2020-03 TÜRKİYE’DE OYUNCAK SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARETİNİN VE REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

240 / 2020-03 SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR SUİSTİMALİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ  

239 / 2020-03 KADIN ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILMASI VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

234 / 2019-12 QUALITATIVE RESEARCH INTO THE PROS AND CONS OF BEING A WOMAN ENTREPRENEUR IN THE NON-PROFIT SECTORS IN TURKEY

 

223 / 2019-06 GAYRİMENKUL ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİĞİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

222 / 2019-06 Türkiye’nin Seçilmiş İslam Ülkeleri ile 2002-2018 Yılları Arasındaki Dış Ticaretinin İncelenmesi

220 / 2019-06 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ

217 / 2019-06 MURİS MUVAZAASI KAPSAMINDA BEDELDE MUVAZAA

212 / 2019-03  KARADAĞ’DA KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ YERİ VE KADINLARI GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELTEN FAKTÖRLER KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

211 / 2019-03  ÖZ YETENEK OLUŞTURMA STRATEJİSİ OLARAK İNOVASYONUN ÖNEMİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

210/ 2019-03  DIŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINDA TÜRKİYE’NİN GÖRÜNÜMÜ

209 / 2019-03  BANKA ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARININ 2015-2017 YILLARINA AİT VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

208 / 2019-03  TÜRKİYE ÇİKOLATA ve ŞEKERLEME SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

207 / 2019-03  TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞLA MÜCADELE AMACIYLA MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ VE KAR PAYLARINA SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

182 / 2018-05  KISA VİDEO REKLAMLARININ MARKA HATIRLANIRLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: YOUTUBE ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 / 2018-01 SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE GÜNDELİK YAŞAMDA BENLİĞİN SUNUMU’NA ETKİLERİ

154 /2018-01 KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ DENETİM KALİTESİNE ETKİSİNİN BORSA İSTANBUL ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

 

 

 

 

 

146/2018-01 KADINLARIN INTERNETTEN SATIN ALMA DAVRANIŞ SÜRECINI ETKILEYEN FAKTÖRLER 

145 /2018-01 DIŞ TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ KULLANIMI 

137 / 2018-01 YENİ İPEK YOLU PROJESİ VE TÜRKİYE – ÇİN İŞBİRLİĞİNE ETKİLERİ

136 / 2018-01 DENETİMDE ÖNEMLİLİK VE DENETİM RİSKİ 

135 / 2018-01 ULUSLARARASI SİSTEMDE İSTİKRAR, KUTUPLULUK VE İTTİFAKLAR 

134/ 2018-01 OTEL YATIRIM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

133 /2017-01 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNLENMESİNE KATKILARI

132/ 2018-01 2017 DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE 1982 ANAYASASINDA OLAĞANÜSTÜ HÂL REJİMİ

131 / 2018-01 TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN TURİZM TALEBİNE VE ÇEKİCİLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA: BATMAN VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ

130 / 2018-01 REKLAM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK MİZAHIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDEKİ ROLÜ

129 / 2017-12 REMEDIES FOR UNFAIR DISMISSAL UNDER THE EMPLOYMENT ACT OF MALAWI

128 /2017-12 İSTANBUL’A SAĞLIK TURİZMİ AMACIYLA RUSYA VE ORTA ASYA’DAN GELEN HASTALARIN İZLENİM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

127 / 2017-12 İNGİLTERE’NİN SANAYİ DEVRİMİ VE SONRASI DIŞ TİCARETİ VE BU TİCARETİN BÜYÜMESİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

126 / 2017-12 REKLAMLARDA ERKEK İMGESİNİN KULLANIMI, BISCOLATA VENI ÖRNEĞİ

125 / 2017-12 Katılım Bankalarının Türkiye Ekonomisine Katkıları

124 / 2017–08 DAYTON ANLAŞMASI VE SONRASI

123 / 2017-08 DETERMINING OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN BUSINESS

122 / 2017-07 GREEN MARKETING and CARBON FOOTPRINT in CHEMICAL INDUSTRY

121/2017-07 TÜRK SOSYOLOJİSİNE KATKILARI YÖNÜYLE MÜBECCEL KIRAY BİBLİYOGRAFYASI

120/ 2017-06 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞVEREN MARKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BİR ARAŞTIRMA

119/ 2017-06 11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARI VE KÜRESEL TERÖRİZMİN AVRUPA’DA YAYILMASI

118 / 2017-06 TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI

117 / 2017-06 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TEMSİL YETKİSİ

116 / 2017-06 ÇİFTLERDE KÜSME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

115 / 2017-06 PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SATIŞ TUTUNDURMANIN ÖNEMİ

114/ 2017-06 EVLİ ÇİFTLERDE BAĞLANMA STİLLERİ VE İLİŞKİ İSTİKRARI

113/ 2017-06 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PAZARLAMASINDA SEYAHAT ACENTESİNİN ROLÜ

112/2017-06 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT İKLİMİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

111 / 2017-06 SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’DEKİ HUKUKİ DURUMU

110/2017-06 SOSYAL MEDYANIN GÜNÜMÜZ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE ETKİSİ

109 / 2017-06 TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN TEORİK TEMELLERİ

108/ 2017-06 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN BANKACILIK HİZMET KALİTE STANDARTLARININ ROLÜ

107/ 2017-107 HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

106/ 2017-06 ÜLKE MENŞEİ ETKİSİNİN MARKA İMAJI OLUŞTURMADAKİ KATKISI

105/ 2017-05 İSTANBUL MARKALI KONUT PİYASASI VE KONUT KREDİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ

104 / 2017-06 ATTRACTIVENESS OF THE BOSNIAN STOCK MARKET

103/ 2017-06 OTEL İŞLETMELERİNDE YAŞAM DOYUMUNUN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEMESİ ve ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

102 / 2017-06 TÜRKİYE’DE YEŞİL EKONOMİ AÇISINDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DURUMU

101 / 2017-06 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİNİN DÜNYA TARIM TİCARETİNE ETKİSİ

100 / 2017 – 05 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve YEŞİL PAZARLAMA

99 /2017-06 TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELECEK PERSPEKTİFİ SORUNSUZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ, ÖNÜNDEKİ FIRSAT VE ENGELLER

98 /2017-06 KREDİ KARTINA YÖNELİK TUTUMUN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

97/2017-05 İHRACATTA KOBİ’LERİN YERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

96 / 2017-05 ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ SÜRECİ VE STRATEJİLERİ

95 / 2017-05 İŞLETMELERDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMENİN REKABET AVANTAJI YARATILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE CAM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

94 / 2017-05  KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ

93 / 2017-05  TÜRKİYE’NİN PLANLI KALKINMA DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET POLİTİKALARI

92 / 2017-05 ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI

91/ 2017-05  YEŞİL LOJİSTİK VE YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

90 / 2017 – 05 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE ŞİRKETLERİNİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

89/ 2017-05  İSTANBULU ZİYARET EDEN ÇİNLİ TURİST BEKLENTİLERİNIN İNCELENMESİ

88 / 2017-05 KÜRESEL REKABET ORTAMINDA MARKALAŞMANIN ÖNEMİ VE ULUSLARARASI MARKA OLMAK

87 / 2017-05  QUALITY OF WORK LIFE AMONG EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY OF THE GAMBIA

86 / 2017-05 İSTANBUL’UN ANADOLU YAKASI’NDAKİ KONGRE ARZI GEREKSİNİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

85 / 2017-05  DENEYİMSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ ( BURGER KING ÜZERİNDE ÇALIŞMA)

84 / 2017-05  GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE EKONOMİK KRİZLER VE DÖVİZ KURU SEÇİMİ

83 / 2017-05  2005-2015 DÖNEMİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İHRACAT KREDİLERİ GELİŞMELERİ

82 / 2017-05  BİR ÖZEL HASTANEDE KAN ALMA SÜRECİNİN ANALİZİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

81 / 2017-05   İSTANBUL GENELİNDE İSPARK A.Ş. TARAFINDAN İŞLETİLEN MİNİBÜS PARK ALANLARINI KULLANAN MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ MEMNUNİYET ANALİZİ

80 / 2017-05  ULUSLARARASI FUARLARIN DIŞ TİCARETTEKİ ÖNEMİ -ÇİN VE TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN FUARLARA KATILIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

79 / 2017-04   BOŞANMA’NIN YAN SONUÇ SÖZLEŞMELERİ

78 / 2017-03   YENİ NESİL TELEVİZYON İZLEME DENEYİMİ: SOSYAL TV

77 / 2017-02   MUĞLA’NIN ARZ-TALEP YAPISI VE GELİŞİMİ

76 / 2017-02   Türkiye’de Dahilde İşleme Rejimi Ve Türk Diş Ticaretine Etkileri

75 / 2017-02   ULUSLARARASI KARAYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMESİNİN ZORUNLU UNSURLARI VE YARGITAY KARARLARINA YANSIMALARI

74 / 2017-02   SAT VE GERİ KİRALA (SALE AND LEASEBACK) YÖNTEMİNİN MEVZUAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

73 / 2017-01   CAM TAVAN SENDROMU’NUN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİNİN SONUÇLARI

72 / 2017-01    FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASININ SİGORTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

71 /2017-01      KUZEY BUZ DENİZİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE MADDE 234

70 / 2017-01    KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

69/ 2017-01      TÜRK HUKUKUNDA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

68/ 2017-01       TÜRKİYE ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

67 / 2017-01      TÜRKİYE ÇİN DIŞ TİCARETİNİN İNCELENMESİ 

66 / 2017-01      ÇİN’İN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

65 / 2017-01      TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET SİSTEMİ VE SORUNLARI

64 / 2017-01      ÖRGÜT YÖNETİMİNDE A TİPİ KİŞİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DEPARTMAN YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

63 / 2017-01      ÜÇ İKNA KANITI ve REKLAMDA KULLANIMI

62 / 2017-01      KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARI

61 / 2017-01      AÇIK HAVA REKLAMCILIĞINDA DİJİTALLEŞMENİN ETKİSİ

60 / 2017-01      BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

59 / 2017-01      MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİN MÜŞTERİ BAĞLILIĞI OLUŞTURMADA ROLÜ VE ÖNEMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

58 / 2017-01       YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI VE TMS -11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

57 / 2017-01       INCOTERMS 2010’DA TERİMLER VE TERİMLERİN MUHTEVASINDA YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

56 / 2017-01       YENİLİK STRATEJİLERİ İLE YENİLİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ

55 / 2017-01       ELEKTRONİK TİCARET TABANLI GİRİŞİMLERDE DEPO SORUNLARININ SÜREÇ ANALİZİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ

54 / 2017-01       SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

53 / 2017-01       Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

52 / 2017-01       DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ BASININ KIBRIS POLİTİKASINA VE 6-7 EYLÜL OLAYLARINA ETKİSİ

51 / 2017-01       TEDARİK VE İMALAT SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

50 / 2017-01       ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ile İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

49/2016/12          ALMAN SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE, TÜRKİYE’DE BİREYLERİN GELİR DURUMUNA UYGUN BİR SAĞLIK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ

48/2016/12          SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL OLAYLARDAKİ GÜCÜ; TÜRKİYE’DE 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ

47/2016/08          TAHKİM ANLAŞMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

46/2016/06         YÖNETİM SÜRECİNDE İÇ DENETİMİN ÖNEMİ

45/2016/06          E-TİCARET VE SİBER İŞLEMLER

44/2016/06          TECHNICAL ANALYSIS: TESTING MACD WITH USING BIST30 INDEX

43/2016/06          SİBER SUÇLARIN TESPİTİNDE İÇ DENETİM UYGULAMA ÖRNEĞİ

42/2016/06          OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OTİSTİK BELİRTİLER GÖSTERME EĞİLİMLERİ

41/2016/06          BOŞANMANIN 1013 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

40/2016/05          BOŞANMIŞ VE BOŞANMAMIŞ AİLEDEKİ ERGENLERDE DENETİM ODAĞI VE ÖFKE İFADE TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

39/2016/06          OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİ OTİSTİK BELİRTİLER GÖSTERME EĞİLİMLERİ

38/2016/06          TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN HİSTERİ ETKİSİ

37/2016/06          TÜRKİYE’DEN İRAN’A GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRONİK TİCARETİN HAZIR GİYİM İHRACATINA OLAN ETKİLERİ

36/2016/06          TÜRK HUKUKUNDA İŞ GÖRENİN AYIPLI HİZMETTEN SORUMLULUĞUNDA TÜKETİCİYE TANINAN SEÇİMLİK HAKLAR

35/2016/05          RUSYA’NIN KIRIM’I İLHAKINA YÖNELİK TÜRK DIŞ POLİTİKASI

34/2016/05          KÜRESELLEŞMENİN OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR

33/2016/05           KÜRESELLEŞME; UZAKLIĞIN ÖLÜMÜ 

32/2016/05           ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİK HALLERİ 

31/2016/05           TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ İNCELEMESİ 

30/2016/05           GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE MİMARİ VE TASARIMIN PAZARLAMA YÖNETİMİNDE ÖNEMİ 

29/2016/05            TÜRKİYE’DE ÖZEL TASARRUFLARIN GELİŞİMİ ve EKONOMİK ETKİLERİ 

28/2016/05            ÇİNLİ VE TÜRK İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  

27/2016/05              TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNETİMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

26/2016/5              ULUSLARARASI TİCARET DÜZENLEMELERİ BAĞLAMINDA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURALLARI VE SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME. 

25/2016/5              TÜRKİYE İMALAT SANAYİ’NİN ULUSLARARASI EKONOMİYE ENTEGRASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2000-2014 

24/2016/5              AVRUPA BİRLİĞİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRKİYE ÜZERİNE YANSIMALARI 

23/ 2016/5             TÜRK EXİMBANK KREDİLERİNİN DIŞ TİCARETTEKİ ROLÜ

22/2016/05            TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ 

21/2016-05            TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİK: KADINLARI GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELTEN FAKTÖRLER, KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

20/2016-05             KÜMELENMENİN KOBİ’LERİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: KUYUMCUKENT’TE BİR UYGULAMA 

19/2016-04            TERÖRİZMİN TÜRKİYE’DE TURİSTLER VE TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

18/ 2016-04           SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI’NIN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDEKİ YERİ 

17/2016-01           TÜRKİYE’NİN ALTIN PİYASASINDAKİ KONUMU VE TÜRK ALTIN YATIRIMCISININ DAVRANIŞINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

16 / 2016-01          ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE MARKA YÖNETİMİ: İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA 

15/2016-01            TÜRKİYE BAKIR SEKTÖRÜNÜN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ULUSLARARASI TİCARETTE REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ 

14 / 2016-01          TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARET PAZARI ve PAZARIN GELİŞİMİ

13 / 2016-01           ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ve TÜRKİYE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

12 / 2015-12          MODA SEKTÖRÜNDE KÜRESEL MARKA İNCELEMESİ: ZARA ve VAKKO 

11 / 2015-12          TÜRK DIŞ TİCARET SEKTÖRÜNDE Kİ BÜROKRATİK ENGELLERİN TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

10/2015-11            TÜRK GÜMRÜK SİSTEMİNDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KORUNURKEN PARALEL İTHALATIN KARŞILAŞTIĞI ENGELLER 

09/2015-11            HALKA AÇIK MEVDUAT BANKALARINDA TAHVİL İHRACININ NET FAİZ GETİRİSİNE ETKİSİ

08 / 2015-10         TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE TÜREV ÜRÜN KULLANIMI İLE BANKAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLER ve MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 

07 / 2015-10          ENFLASYONUN BANKA BİLANÇOLARINA ETKİSİNİN FAİZ MARJLARI İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ: (1997-2013) 

06 / 2015-09         ULUSLARARASI DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJELERİ; TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ TİCARETİ AÇISINDAN TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) ve TRANS ADRİYATİK DOĞAL GAZ BORU HATTI (TAP) PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

05 / 2015-8          ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ: BELEDİYECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

04 / 2015-06        EKONOMİK İSTİHBARAT MODELLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİ

03 / 2015-05        ÖRGÜTLERDE KUŞAKLARIN İŞ DEĞERLERİ, MOTİVASYON ve MENTORLUK KAVRAMLARINA DAYALI YÖNETİMİ 

02 / 2014-07        ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK KAVRAMI: İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

01 / 2014-07        KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI (CDS) VE TAHVİLLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ
ÖĞRENCİ YORUMLARI
Aytekin Gürbüz
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı Öğrencisi, Av. Aytekin GÜRBÜZ, LLM, GÜRBÜZ & GÜRBÜZ Hukuk Bürosu Yönetici Ortak
İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne adımınızı attığınız ilk andan itibaren lisansüstü düzeyde akademik kalitenin farkını hissediyorsunuz. Doktora programının "akademik hayata hazırlama" ve bunun "uygulama ile harmanlanması" üzerine kurulduğunu görmek ayrı bir güven hissi oluşturuyor. Yine programda üzerine en çok düşülen noktanın "akademik konularda bildiğinizi topluluğa anlatabilme yeteneğinizin geliştirilmesine odaklanılması" olduğunu görmek programı sizin için daha çekici hale getiriyor. Bu akademik tecrübe kişisel gelişimime çok büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca doktora öğrencisi olarak eğitime iştirak eden öğrencilerin hem iş hayatından hem de akademik çevrelerden üst düzey bireylerden oluşuyor olması size ayrıcalıklı ve çok değerli bir network de kazandırıyor. Yüksek Lisans eğitimimi Amerika'da bitirdikten sonra Doktora eğitimimi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yapmak hayatımın en isabetli tercihlerinden birisi olmuştur. Yetkin akademik bir kadro ile özellikle "Avrupa Birliği, Uluslararası Ticaret ve Tahkim" konuları üzerine çalışmak isteyenler için çok ideal bir program. Öğretim görevlilerinin açık kapı politikası ile Enstitü ve çalışanların yardımsever yaklaşımları ise benim için her zaman kocaman bir artı olmuştur.  
Recep Çelik
Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Ticaret Bakanlığı Gümrük Memuru
İstanbul Ticaret üniversitesi bilimselliği, çalışma hayatını ve  işleyişi birbiriyle harmanlayan bir eğitim sunmaktadır. Bölümüm ile alakalı derslerin hocaları sadece akademik bir tecrübeye değil büyük bir iş hayatı geçmişine ve sektör tecrübesine de sahiptir. Bu da uluslararası ticaretin bilimsel yönüyle birlikte sektörel işleyişi hakkında bilgi sahibi olmama katkı sağlamaktadır. Çalışan bir  öğrencisi olarak üniversitemizin çalışanlara yönelik hizmet anlayışı nedeniyle derslere rahat bir şekilde erişim sağlamak büyük kolaylıktır. Bu hizmet anlayışı sayesinde iş hayatında daha aktif yer alıyor ve kariyerime katkı yapıyorum.  
Seda Topraktepe
Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Programı Öğrencisi, Richemont İstanbul Lüks Eşya Dağıtım A.Ş. Retail Finance Back Office Coordinator
Lisansta okuduğum bölüm gereği Finans pozisyonunda çalışmaktayım. Yükseğimi İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi’nde yapıyorum. Bu bölümü seçmekteki amacım hem pozisyonuma yapacağı katkıları, hem de kariyer planımda marka veya pazarlama departmanına geçme isteğim. Bölüme başladığımda beni en çok etkileyen şeylerden birisi hocalarımızın birbirinden kaliteli olmaları. Sadece dersler açısından değil, hem iş hem de kariyer açısından bizlere çok faydalı olduklarını belirtmek isterim. Bölümde işlediğimiz dersler güncel ve günlük hayatımızın içinde yer alan konular olduğu için çok keyifli geçmekte. Bu bölüme ve bu bölümü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yaptığım için çok mutluyum.
Hakan Yıldırımoğlu
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı Öğrencisi
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı  “Ben Av. Hakan YILDIRIMOĞLU – Kendi ofisimde Yönetici Ortak olarak çalışmaktayım. Ayrıca hem Adalet Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı listesinde Arabulucu olarak görev yapmaktayım. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Dış Ticaret Enstitüsü’nde Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisiyim. "Türkiye'de Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözülmesi" konulu doktora tezi çalışmam devam etmektedir. 25 senelik meslek hayatımda edindiğim tecrübe ile akademik dünyadaki gelişmeleri biraraya getirmenin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Üstelik İstanbul Ticaret Odası gibi ticaret hayatının tam ortasındaki bir mütevelli yapısına sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde hem tez konumla ilgili hem de ticari hayatın pratikleriyle ilgili önemli hukuki gelişmeleri kıymetli hocalarımızdan öğrenme imkanı buluyoruz.
Kapat X


Aytekin Gürbüz
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı Öğrencisi, Av. Aytekin GÜRBÜZ, LLM, GÜRBÜZ & GÜRBÜZ Hukuk Bürosu Yönetici Ortak
İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne adımınızı attığınız ilk andan itibaren lisansüstü düzeyde akademik kalitenin farkını hissediyorsunuz. Doktora programının "akademik hayata hazırlama" ve bunun "uygulama ile harmanlanması" üzerine kurulduğunu görmek ayrı bir güven hissi oluşturuyor. Yine programda üzerine en çok düşülen noktanın "akademik konularda bildiğinizi topluluğa anlatabilme yeteneğinizin geliştirilmesine odaklanılması" olduğunu görmek programı sizin için daha çekici hale getiriyor. Bu akademik tecrübe kişisel gelişimime çok büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca doktora öğrencisi olarak eğitime iştirak eden öğrencilerin hem iş hayatından hem de akademik çevrelerden üst düzey bireylerden oluşuyor olması size ayrıcalıklı ve çok değerli bir network de kazandırıyor. Yüksek Lisans eğitimimi Amerika'da bitirdikten sonra Doktora eğitimimi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yapmak hayatımın en isabetli tercihlerinden birisi olmuştur. Yetkin akademik bir kadro ile özellikle "Avrupa Birliği, Uluslararası Ticaret ve Tahkim" konuları üzerine çalışmak isteyenler için çok ideal bir program. Öğretim görevlilerinin açık kapı politikası ile Enstitü ve çalışanların yardımsever yaklaşımları ise benim için her zaman kocaman bir artı olmuştur.  
Kapat X


Recep Çelik
Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Ticaret Bakanlığı Gümrük Memuru
İstanbul Ticaret üniversitesi bilimselliği, çalışma hayatını ve  işleyişi birbiriyle harmanlayan bir eğitim sunmaktadır. Bölümüm ile alakalı derslerin hocaları sadece akademik bir tecrübeye değil büyük bir iş hayatı geçmişine ve sektör tecrübesine de sahiptir. Bu da uluslararası ticaretin bilimsel yönüyle birlikte sektörel işleyişi hakkında bilgi sahibi olmama katkı sağlamaktadır. Çalışan bir  öğrencisi olarak üniversitemizin çalışanlara yönelik hizmet anlayışı nedeniyle derslere rahat bir şekilde erişim sağlamak büyük kolaylıktır. Bu hizmet anlayışı sayesinde iş hayatında daha aktif yer alıyor ve kariyerime katkı yapıyorum.  
Kapat X


Seda Topraktepe
Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Programı Öğrencisi, Richemont İstanbul Lüks Eşya Dağıtım A.Ş. Retail Finance Back Office Coordinator
Lisansta okuduğum bölüm gereği Finans pozisyonunda çalışmaktayım. Yükseğimi İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi’nde yapıyorum. Bu bölümü seçmekteki amacım hem pozisyonuma yapacağı katkıları, hem de kariyer planımda marka veya pazarlama departmanına geçme isteğim. Bölüme başladığımda beni en çok etkileyen şeylerden birisi hocalarımızın birbirinden kaliteli olmaları. Sadece dersler açısından değil, hem iş hem de kariyer açısından bizlere çok faydalı olduklarını belirtmek isterim. Bölümde işlediğimiz dersler güncel ve günlük hayatımızın içinde yer alan konular olduğu için çok keyifli geçmekte. Bu bölüme ve bu bölümü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yaptığım için çok mutluyum.
Kapat X


Hakan Yıldırımoğlu
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı Öğrencisi
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı  “Ben Av. Hakan YILDIRIMOĞLU – Kendi ofisimde Yönetici Ortak olarak çalışmaktayım. Ayrıca hem Adalet Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı listesinde Arabulucu olarak görev yapmaktayım. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Dış Ticaret Enstitüsü’nde Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisiyim. "Türkiye'de Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözülmesi" konulu doktora tezi çalışmam devam etmektedir. 25 senelik meslek hayatımda edindiğim tecrübe ile akademik dünyadaki gelişmeleri biraraya getirmenin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Üstelik İstanbul Ticaret Odası gibi ticaret hayatının tam ortasındaki bir mütevelli yapısına sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde hem tez konumla ilgili hem de ticari hayatın pratikleriyle ilgili önemli hukuki gelişmeleri kıymetli hocalarımızdan öğrenme imkanı buluyoruz.

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
10
Haz
2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı
13
May
2021-2022 Bahar Dönemi Final Programı
19
Nis
Dış Ticaret Enstitüsü ”Doktora Tez İzleme Komite Toplantısı” Hakkında
25
Mar
Dış Ticaret Enstitüsü Yüz Yüze Vize Programı
22
Şub
2021-2022 Bahar Dönemi Burs Kazananlar Listesi