Fen Bilimleri Enstitüsü
Genel Bilgi

Prof. Dr. Doğan KAYA, Müdür

Lisansüstü eğitim, alanında daha fazla bilgi kazanmanın yanında, problemlere farklı çözüm yöntemleri getirmeyi veya hiç el atılmamış problemler için yeni çözüm yolları aramayı gerektirir. Alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler yüksek lisans eğitimini seçerken, sorunlarına başka çözüm yöntemleri arayan veya henüz çözülememiş sorunları olan kurumlar ise yoğun araştırma gerektiren doktora eğitimi yaptırmaktadır.

İnsanlar sorunlarını çözmeye uğraştıkça, bilim dünyası da yeni yöntemler ve konular kazanmaktadır. Bilimsel konuların artması o bilimin sınırlı sürede tümüyle öğretilmesini imkânsızlaştırdığından, türev bilimler doğmuştur ve doğmaya da devam etmektedir. Türev bilimler ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin bir alanda bilinmesi gerekenlerin sınırlı süreye sahip lisans eğitiminde ayrıntılı olarak öğretilmesi imkansızdır. O zaman bilimsel ayrıntıların kazanılabileceği bir eğitime ihtiyaç doğar ki, bu da yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin oluşturduğu lisansüstü eğitimidir.

Lisansüstü eğitim, alanında daha fazla bilgi kazanmanın yanında, problemlere farklı çözüm yöntemleri getirmeyi veya hiç el atılmamış problemler için yeni çözüm yolları aramayı gerektirir. Alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler yüksek lisans eğitimini seçerken, sorunlarına başka çözüm yöntemleri arayan veya henüz çözülememiş sorunları olan kurumlar ise yoğun araştırma gerektiren doktora eğitimi yaptırmaktadır. Görülüyor ki, yenilikler ve icatlar sorunlara çözüm aramaktan yani ihtiyaçtan doğmaktadır. İhtiyaç duyanlar ise gerçek üreticilerdir. Bu arayışın sonucunda doğan bilim, herkesin gördüğünü görmek ama hiç kimsenin düşünmediğini düşünmek olarak tanımlanabilir. Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans eğitimi ders ağırlıklı olup Lisansüstü Yönetmeliğimizde öngörülen sayıdaki dersi ve dönem projesini öğrencilerimizin başarmasını gerektirir. Tezli yüksek lisans eğitimi ise hem ders hem de tez ağırlıklı olup, tez çalışması olarak belirli bir konuda yapılan araştırmanın jüri önünde savunulmasını gerektirir.

Doktora eğitimi yüksek lisans derecesine sahip öğrencilerin Lisansüstü Yönetmeliğimizde öngörülen sayıdaki dersi başardıktan sonra alanında derinlemesine araştırma yapmayı gerektiren tez çalışmasından oluşur. Zorlu ve titiz bir araştırma ortamı içinde yürütülen bu çalışmanın sonunda bilime özel bir katkının yapılması beklenir.

Araştırma konuları genelde gerçek hayata dayanmakta olup hem İstanbul bölgesinde bulunan yüksek teknolojili endüstrilerden Teknoparkımız vasıtasıyla enstitümüze ulaşmakta hem de global dünyada yaşanan sorunlardan seçilmektedir. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük ilerlemeler kaydeden üniversitemiz, araştırmacıları burs ve diğer imkânlarla desteklemektedir. Enstitümüzdeki yüksek lisans ve doktora programları aşağıda verilmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Kitapçığı

Organizasyonel Yapı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUL ÜYELERİ :

Müdür :Prof. Dr. Doğan KAYA
Müdür Yardımcısı :Dr. Öğr. Üyesi Muhammet CEYLAN
İstatistik ABD Başkanı :Doç. Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
Endüstri Müh. ABD Başkanı :Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU
Bilgisayar Müh. ABD Başkanı :Prof. Dr. Rıfat YAZICI
Matematik ABD Başkanı :Prof. Dr. Doğan KAYA
Tekstil ve Moda Tasarımı ABD Başkanı :Prof. Dr. Habip DAYIOĞLU
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi ABD Başkanı :Prof. Dr. Mustafa ILICALI
İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Başkanı :Prof. Dr. Osman YAZICIOĞLU
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ABD Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Muhammet CEYLAN (Tedviren)
Elektronik-Elektronik Müh. ABD Başkanı :Prof. Dr. Fatih ÜSTÜNER
Mekatronik Mühendisliği ABD Başkanı :Prof. Dr. Abdülkerim KAR
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ABD Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Makbule Tuba BOSTANCI BAŞKAN
Mimarlık ABD Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Leyla SURİ

 

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Doğan KAYA (Enstitü Müdürü)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet CEYLAN (Enstitü Müdür Yrd.)
Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU (Seçilmiş Üye)
Doç. Dr. Berk AYVAZ (Seçilmiş Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Leyla SURİ (Seçilmiş Üye)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Danışma Kurulu 

Prof. Dr. İhsan KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Dekanı
Doç. Dr. Ayhan ETYEMEZ NIKKEN/OCTO Mühendislik Genel Müdür
Doç. Dr. M. Rafet ÖZDEMİR Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Böl. Bşk. Yrd.
Dr. Bahadır ZEREN TUSAŞ IT Daire Başkanı
Dr. Mehmet Akif ÖZYURT Hassas Mühendislik Genel Müdür
Dr. Muhteşem Gökhan YÜCEL Kiwa Belg. Hizm. A.Ş. Genel Müdür
Suheybi KESKİN İETT Doktora Öğrencisi


Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu

1. Üye : Prof. Dr. Doğan KAYA (Enstitü Müdürü, Komisyon Başkanı)
2. Üye : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet CEYLAN (Enstitü Müdür Yardımcısı)
3. Üye : Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU (Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)
4. Üye : Prof. Dr. Abdulkerim KAR (Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı))
5. Üye : Kader ŞİMŞİR ACAR (Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi)
6. Üye : Göksel KIBIŞ (Fen Bilimleri Enstitüsü İdari Personeli)

 

  • Yüksek Lisans Programları

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
İç Mimarlık
İstatistik
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Mühendisliği (İngilizce)
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi
Koruma ve Restorasyon
Matematik
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Mücevherat Mühendisliği
Siber Güvenlik
Tekstil ve Moda Tasarımı

  • Doktora Programları

Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
İstatistik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Matematik
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Mücevherat Mühendisliği
Siber Güvenlik

 

İletişim Bilgileri
Müdür :Prof. Dr. Doğan KAYA

Müdür Yrd.  : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet CEYLAN

Araştırma Görevlisi: Arş. Gör. Kader ŞİMŞİR ACAR

Enstitü Personeli: Göksel KIBIŞ

E-posta :  fenbilimleri@ticaret.edu.tr

 

Yüksek lisans ve doktora programları hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
1
Eyl
Fen Bilimleri Enstitüsü DUYURULAR
29
Ağu
Fen Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Onay Listesi
24
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Sonuçları
20
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez Önerisi Sınavı Sonuçları
14
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez İzleme Sınavı Sonuçları