Fen Bilimleri Enstitüsü
MİMARLIK KORUMA VE RESTORASYON SERGİSİ _ I

Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programında 2021 Güz Dönemi, Dr. Öğretim Üyesi Fernaz ÖNCEL tarafından yürütülen; ‘Koruma Yüksek Lisans Projesi_I ve Koruma Yüksek Lisans Projesi_II’ dersleri kapsamında her bir öğrenci tarafından bireysel ve farklı olarak seçilen ve onaylanan yapılar için hazırlanan projelerden oluşmaktadır.
2021 Güz Döneminde, Koruma Yüksek Lisans Projesi_I kapsamında; Nitelikli bir tarihi yapının ‘Rölöve + Restitüsyon + Restorasyon (işlevsel ve fiziksel müdahale)’ projelerinin hazırlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; nitelikli, işlevini yitirmiş ve bozulmuş bir yapı seçilmesi amaçlanmıştır.
Bu proje kapsamında ilk olarak yapının rölövesi çıkarılıp, malzemeleri, bozulmaları ve dönem ekleri (nitelikli, niteliksiz) tespit edilip, ders kapsamında verilen formata uygun olacak şekilde rölöve projesi hazırlanmıştır. Daha sonra yapı ile ilgili resmi ve resmi olmayan kuruluşlardan toplanılan yazılı ve çizili bilgiler doğrultusunda; yapının belirlenen dönemine göre malzemeleri ve diğer işlevsel fiziksel tespitleri doğrultusunda, restitüsyon kaynaklarını da belirtilerek, verilen formata uygun olacak şekilde dönemsel restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Son olarak ise hazırlanan rölöve ve restitüsyon projeleri göz önüne alınarak, mevcut dönemsel istekler, ihtiyaçlar, kullanıcılar, çevre verileri gibi yapının somut ve somut olmayan değerleri göz önüne alınarak, seçilen yapı için öncelikle gerekli fiziksel müdahaleler önerilmiştir. Ayrıca yine tüm bu veriler ve değerler göz önüne alınarak, yapıların bulunduğumuz dönem şartlarında yaşamını sürdürebilmesi için, yapıların plan şemasına da uygun olacak şekilde yeni işlevler önerilmiştir.
2021 Güz Döneminde, Koruma Yüksek Lisans Projesi_II kapsamında ise; Nitelikli bir tarihi yapının ‘Rölöve + Restitüsyon + Restorasyon (işlevsel, fiziksel müdahale ve ek yapı)’ projelerinin hazırlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; nitelikli, işlevini yitirmiş ve bozulmuş bir yapı ve bu yapının parseli içerisinde çağdaş ek yapı yapmak için boş alanı olan bir yapı seçilmesi amaçlanmıştır.
Bu proje kapsamında ilk olarak yapının rölövesi çıkarılıp, malzemeleri, bozulmaları ve dönem ekleri (nitelikli, niteliksiz) tespit edilip, ders kapsamında verilen formata uygun olacak şekilde rölöve projesi hazırlanmıştır. Daha sonra yapı ile ilgili resmi ve resmi olmayan kuruluşlardan toplanılan yazılı ve çizili bilgiler doğrultusunda; yapının belirlenen dönemine göre malzemeleri ve diğer işlevsel fiziksel tespitleri doğrultusunda, restitüsyon kaynaklarını da belirtilerek, verilen formata uygun olacak şekilde dönemsel restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Son olarak ise hazırlanan rölöve ve restitüsyon projeleri göz önüne alınarak, mevcut dönemsel istekler, ihtiyaçlar, kullanıcılar, çevre verileri gibi yapının somut ve somut olmayan değerleri göz önüne alınarak, seçilen yapı için öncelikle gerekli fiziksel müdahaleler önerilmiştir. Ayrıca yine tüm bu veriler ve değerler göz önüne alınarak, yapıların bulunduğumuz dönem şartlarında yaşamını sürdürülebilmeleri için, yapıların plan şemasına da uygun olacak şekilde yeni işlevler önerilmiştir. Ayrıca özellikle bu proje kapsamında tarihi yapıya işlevsel olarak destek olacak bir çağdaş ek yapı tasarımı ile; tarihi dokuda ve tarihi bir yapının yanına çağdaş fakat geçmişe saygılı, tarihi yapının günümüzde yaşamını sürdürebilir olması için verilen işlevi destekleyen çağdaş bir ek yapı da tasarlanması amaçlanmıştır.
Bu hazırlanan ve sunulan projeler kapsamında asıl amaç bir yapının gelecek nesillere doğru ve yaşanabilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak olmuştur. Ayrıca gerektiği takdirde geçmişe saygılı fakat çağdaş bir tasarım ile nasıl sürdürülebilir bir koruma projesi hazırlanmalı, neyi, niçin ne kadar korumalıyız, korumalı mıyız gibi sorgulamalar için önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Dr. Öğretim Üyesi
Fernaz ÖNCEL