Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü Etkinliği

 

9 NİSAN MİMAR SİNAN’I ANMA VE MİMARLAR GÜNÜ
Mimar Sinan Mimarlığı Dersi Sergisi
,

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Koruma ve Restorasyon Programı kapsamındaki ICM627 Mimar Sinan Mimarlığı dersi, Üniversitemiz Vizyon dersleri arasındadır ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Cengiz tarafından verilmektedir. Mimar Sinan Mimarlığı Dersini Güz yarıyılında alan öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilen çalışmaları izlemeye açarak, büyük usta Mimar Sinan’ı, ölümünün 434. Yılı olan 09 Nisan 2022’ de düzenlediğimiz bir sergiyle anıyoruz.

Dünya mimarlık tarihinde iz bırakan Mimar Sinan,  üç Osmanlı padişahı döneminde Baş Mimar sıfatıyla görev yapmıştır. 1489-1588 yılları arasındaki 99 yıllık ömrüne; saray, cami, medrese, hastane, mescit, darülkurra, kervansaray, imarethane, köprü, hamam, suyolu, türbe,  mahzen olmak üzere 375 eser sığdırmıştır. Ustalık eseri olarak bilinen Edirne Selimiye Camii, Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır.

Mimar Sinan Mimarlığı adlı Üniversitemiz vizyon dersinin amacı Mimar Sinan’a eserleri üzerinden mimarlık ve şehircilik şemsiyesi kapsamında yaklaşımla O’nu keşfetmek, mimarlık mesleği ile ilgili ipuçlarını araştırmak, kültürel varlıklarımızın korunması ve geleceğe aktarılması doğrultusunda anlatmak istediklerini okuyabilmektir. Mimar Sinan mimarlığı ve şehirciliği araştırmalarında, Osmanlı Coğrafyasında yer alan şehirlerdeki eserleri; tekil yapı ile sınırlı kalmayıp,  kent bütünü içindeki konumu, yer seçimi, fiziki ve toplumsal etkisi, kentsel peyzaj, doğal ve yapılı çevre, şehircilik ve mimari anlayış, işlev, mimari strüktür ve estetik, koruma ve restorasyon süreçleri yönlerinden analiz edilerek sonuç çıkarılmaktadır.

Araştırma ve inceleme sonunda; Sinan’ın eserleri ile ilgili bilgi toplama, örneklerin analizi, değerlendirme ve sunum becerisi kazandırma,  eserleri üzerinden Sinan Mimarlığı ve Şehirciliği konusunda çıkarımlar, elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda incelenen konuda literatüre katkıda bulunma ve kültürel varlıkların korunarak sürdürülmesi konusunda yaygın bilinçlendirme hedeflenmektedir.

Çalışmalar, Üniversitemizin Küçükyalı Yerleşkesinde sergilenmektedir.