Fen Bilimleri Enstitüsü
Modern Mimarlık Mirasının Korunması Dersi Sergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Koruma ve Restorasyon Programı kapsamındaki Modern Mimarlık Mirasının Korunması Dersi, Üniversitemiz Vizyon dersleri arasındadır ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin ŞENTÜRK tarafından verilmektedir. Modern Mimarlık Mirasının Korunması Dersi’ni Bahar yarıyılında alan öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilen çalışmaları izlemeye açarak, Koruma ve Restorasyon Programı’nın tanınırlığını arttırmak amaçlanmaktadır. Sergimiz, Üniversitemizin Küçükyalı Yerleşkesinde 13 Ekim – 04 Kasım 2022 tarihleri arasında izlenebilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Leyla SURİ
Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı

 

Taraf devletlerden biri olduğumuz Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin bu sene 50. yılıdır. 45. Dünya Miras Komite toplantısında altın jübile kutlaması yapılacaktır. İtalya’nın Floransa kentinde ise ‘The Next 50’başlıklı büyük bir konferans organize edilmektedir. 1972 Dünya Miras Sözleşmesi’nin en önemli özelliği, doğa koruma ve kültür varlıklarının korunması kavramlarını tek bir belgede birbirine bağlamasıdır. Sözleşme, insanların doğa ile etkileşim biçimini ve ikisi arasındaki dengeyi korumanın temel ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Dünya Miras Merkezi koruma literatürüne yeni kavramları dahil eden oldukça etkili bir kurumdur. Modern miras kavramına da korunması gereken yapıların sadece eski bir yapım tarihine sahip olması gerekmediğine vurgu yaparak yaklaşmaktadır. 

Bu bağlamda Modernizm ve Koruma ilişkisi, Modern Mimarlık Mirası kavramı Dünya Miras Listesi’ndeki alanlar ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Ders kapsamında her öğrenci öncelikle modernizm ve koruma ilişkisini kavramsal olarak ele almıştır. Yapılan bu kavramsal değerlendirmeyi somut bir örnek üzerinde tartışabilmek için ise kendi seçtiği bir Modern Dünya Miras Alanı incelemiştir. Öncelikle seçilen alanının korunma değeri, şimdiye kadar alanın korunması ve geliştirilmesi için yapılan olumlu ve olumsuz uygulamalar incelenmiştir. Kavramsal tartışma ve bir alan incelemesi sonrasında ise her öğrenci seçtiği alanın daha etkin korunması adına yaratıcı öneriler geliştirmişlerdir. 

Araştırma ve inceleme sonunda; Modern Dünya Miras Alanı eserleri ile ilgili bilgi toplama, örneklerin analizi, değerlendirme ve sunum becerisi kazandırma, eserler üzerinden modernizm ve koruma konusunda çıkarımlar, elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda incelenen konuda literatüre katkıda bulunma ve kültürel varlıkların korunarak sürdürülmesi konusunda yaygın bilinçlendirme hedeflenmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ŞENTÜRK