Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

 

Doktora Programımızın amacı geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve dünyamızın sorunlarına cevap verebilecek bilgi ve teknolojik gelişmeleri yaratmaktır. Araştırmalarımız TeknoPark üzerinden endüstriye aktarılarak uygulanabilmekte ve böylece ulusal ve evrensel ekonomiye değer katabilmektedir. Bilgisayar mühendisliğindeki araştırmalar genelde yöntem, yazılım, ve donanım geliştirme olmak üzere üç esasa dayanır. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni yöntemler daha sonra yazılıma ve donanıma dönüştürülmektedir. Günümüzde etkin sistemler geliştirmek araştırmaların odağını teşkil ettiğinden geliştirilen çözümün dayandığı algoritmanın basit, ve onu gerçekleyecek donanım ve yazılımın da küçük ve ucuz olması araştırma hedefleri arasındadır. Bilgisayar günlük hayatımızın her alanına girdiğinden bu alandaki araştırma konuları da çok çeşitli olmaktadır. Programımızın araştırma alanları Bilgisayar Grafikleri, Bilgisayar Ağları, Yapay Zeka, Gömülü Sistemler, Görüntü İşleme, ve Dağıtık Sistemler başlıkları altında toplanabilir. Konular genelde gerçek hayattan alındığından yapılan araştırmaların uygulama alanı bulması olasılığı yüksektir. Bu durum araştırmacılarımıza bir başka inanç ve araştırma şevki vermektedir. Doktora Programımız, Yüksek Lisans eğitimi almış adaylara araştırma yaparak bilimsel olayları derinlemesine irdeleyip etkin çözümler üretme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Program ders ve tez olmak üzere iki dönemden oluşur. Programımıza Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden lisans; Matematik veya Fizik Bölümlerinden lisans ve ayrıca Fen Bilimleri Enstitülerinin Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Yelpazenin geniş olması Mühendislik ve Tasarım Fakültemizin zengin akademik kadrosunun çok disiplinli çalışma yapmaya açık olmasının sonucudur.

 

   
 

Doktora Yeterlik Sınavı Konuları

1 Bilgisayar Ağları
2 Veri İletişimi
3 İşletim Sistemleri
4 Bilgisayar Mimarisi
5 Mikroişlemciler
6 Programlama ve Veri Yapıları
7 Yapay Zekâ
8 Veri Madenciliği
9 Veri Tabanı Yönetimi
10 Nesneye Dayalı Programlama
11 Görüntü işleme
12 Mantıksal Tasarım
13 Algoritmalar
14 Ayrık Matematik

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Öğretim Üyesi

Anabilim Dalı

Üniversitesi

1. ÜYE:

Prof. Dr. Rıfat YAZICI

Bilgisayar Mühendisliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi

2. ÜYE:

Prof. Dr. A. Halim ZAİM

Bilgisayar Mühendisliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi

3. ÜYE:

Dr. Öğr. Üyesi M. Cem KASAPBAŞI

Bilgisayar Mühendisliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi

4. ÜYE:

Dr. Öğr. Üyesi Metin TURAN

Bilgisayar Mühendisliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi

5. ÜYE:

Dr. Öğr. Üyesi Ali BOYACI

Bilgisayar Mühendisliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi

 
Yüksek lisans ve doktora programları hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.  
 
ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
1
Eyl
Fen Bilimleri Enstitüsü DUYURULAR
29
Ağu
Fen Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Onay Listesi
24
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Sonuçları
20
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez Önerisi Sınavı Sonuçları
14
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez İzleme Sınavı Sonuçları