Fen Bilimleri Enstitüsü
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar döneminde başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

Programın Amacı
Bilindiği gibi; İş Sağlığı ve Güvenliği ‘İSG’; İşin yapılması sırasında veya iş yerindeki çalışma koşulları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin, iş kazalarının ortadan kaldırılması veya azaltılması konularının incelemesi ve uygulamaların bütünüdür.Ülkemiz, yapılan istatistikler sonrasında dünya çapında en fazla yaralı ve ölümlü iş kazasının rastlandığı ülkeler arasında ilk sıralardaki yerini korumaktadır. Bu nedenle çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, akademik eğitim almış iş güvenliği uzmanı istihdamını sağlamak için; yasal düzenleme yapmıştır.   İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, ilk olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1950’de ortak olarak tanımlanmış ve 1995’de revize edilmiştir. ILO tahminlerine göre dünyada her yıl 270 milyon kişi iş kazalarına, 160 milyon kişi de meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır. Toplamda dünyada 2.2 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu rakamlar, sebep olduğu manevi çöküntünün yanı sıra, maddi açıdan da çok önemli sonuçlar doğurmaktadır. Öyle ki dünya çapında gayrisafi milli hasılanın %4’ü iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sonucu olarak tüketilmektedir. Literatürde verilen bilgilere göre işverenin ve işçinin eğitimi ve alınacak önlemler ile yukarıda bahsedilen rakamların %98 oranında azaltılabileceği mümkündür. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması ve muhtemel kaza risklerinin ortaya çıkmadan önce iyi bir şekilde yönetilerek ortadan kaldırılması hem işveren hem de çalışanlar açısından oldukça önemlidir. Bu ise; ancak bu konuda akademik eğitim alarak uzman olmuş kişilerin istihdamıyla mümkündür. Bu Yüksek Lisans ve doktora programının bir amacı da; çalışma hayatında İSG nin bir devlet politikası ve bir yaşam kültürü olmasını sağlamaktır. Bu program; öğrencilerin İSG konusunda gerekli bilgileri edinmelerini ve kendilerini yetiştirerek, sektördeki akademik eğitim alarak sertifika sahibi olmuş uzman açığının kapanmasına, katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca mezunlarımıza istihdam sağlanacak ve okulumuzun kurucusu olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyelerinin uzman ihtiyacı karşılanacaktır. Bu sayede ülkemizde endüstride İSG ile ilgili meydana gelen kazaların azalmasına katkı sağlanarak ülkemizin uluslararası platformda İSG konusunda ileri ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlanacaktır. İSG YL ve doktora programının açılmasındaki en temel amaçlardan biri de; çalışma hayatında ki kişilerin de YL ve doktora yapma taleplerine, cevap verebilecek bir program oluşturmaktır. Program mezunları, tüm  kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında görev alabilecektir. İSG Tezli-Tezsiz YL ve doktora programlarının amacı öğrenciye bu alanda derin bilgi kazandırmak, mevcut bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol göstermek ve onların gelişen dünyaya daha hızlı uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Mühendislik Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri Bölümlerinden lisans, Mimarlık Fakültesi Lisans, Fen veya Fen Edebiyat Fakülteleri Fizik, Kimya, Biyoloji Lisans diplomalarına sahip olanlar bu programa başvurabilir. 6331 sayılı yasaya göre Lisansüstü İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alan kişilerin, açılacak sınavda başarılı olmaları halinde doğrudan B sertifikasına ;Doktora İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alan kişilerin ise, doktora diploması aldıktan sonra, doğrudan A sertifika sahibi olmaları kabul edilmiştir. Ayrıca SOMA maden ocağı faciasından sonra; sayın iş sağılığı ve iş güvenliği genel müdürü, İSİG konusunun bir kültür olduğunu ve bunun ise yüksek lisans ve doktoralı akademisyenlerin yetişmesiyle mümkün olabileceğini beyan etmiştir.
Programın Yapısı
Eğitim programımız, farklı lisans mezunları için bir Bilimsel Hazırlık Programına gerek kalmayacak şekilde planlanmış, bu alana yakın bölümlerden mezun olan öğrenciler için de düzenleme yapılmıştır.İSG YL ve doktora Programı, yurtiçinde ve yurtdışında artmakta olan İSG farkındalığına paralel olarak, en revaçta bulunan disiplinler arası programlardan birisidir. Öğrenci profilimiz, mühendislerden, teknik eğitim fakültesi mezunlarına; hukukçulardan, tıp fakültesi mezunlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilecektir. Program kapsamındaki dersler de öğrencilerinin bu alanda uzmanlığa erişmesi gözetilerek farklı disiplinlerden seçilmiştir. Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenci, ilgili yönetmeliklerin öngördüğü süre içinde en az 24 kredi saatlik ders yükünü ve Yüksek Lisans Tez çalışmasını başarı ile tamamlamak zorundadır. Ders planı zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur. Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili yönetmeliklerin öngördüğü süre içinde en az 30 kredi saatlik ders yükünü ve Bitirme Projesini başarı ile tamamlamak zorundadır. Ders planı zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur. İlk yarıyıldan itibaren tüm öğrenciler için Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından danışman atanır. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin, seminer ve bitirme projesi çalışmasıyla ilgili aşamaların, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir. Bitirme Projesi/Tez çalışmaları, öğrencilerin ilgi duydukları ve araştırma/geliştirme yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve atanan danışman gözetiminde yürütülür.

 

   
 

Doktora Yeterlilik Sınavı Konuları

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programı müfredatındaki tüm dersler,
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli yüksek lisans programı müfredatındaki tüm dersler,
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programı müfredatında belirtilen bilimsel hazırlık derslerinden,
   a. Olasılık ve İstatistik 1,
   b. Olasılık ve İstatistik 2,
   c. Çok Amaçlı Karar Verme,
   ve bunlara ilave olarak,
   d. Ergonomi.
 
Yüksek lisans ve doktora programları hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.  
 
ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
1
Eyl
Fen Bilimleri Enstitüsü DUYURULAR
29
Ağu
Fen Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Onay Listesi
24
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Sonuçları
20
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez Önerisi Sınavı Sonuçları
14
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez İzleme Sınavı Sonuçları