Fen Bilimleri Enstitüsü
İstatistik Doktora Programı

İstatistik Doktora Programına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar döneminde başvuru kabul edilmeyecektir.

İstatistik doktora programı kapsadığı geniş bilim alanında en üst düzeyde teori, politika, kavramlar ve teknikleri içeren konularını ele alarak öğrencilerin bu alanda gereksinim duyulan bilim insanı ve öğretim üyesi olarak yetişmesini amaç edinmektedir. Program; istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması ve sayısal teknikleri bir bütün olarak kapsamakta ve öğrencilerin analitik düşünme becerisi ile araştırmacı niteliği kazanarak ülkemizde bilim ve eğitim hayatı ile uluslararası yayın ortamına katkı yapmasını beklemektedir. İstatistik bilimi lisans ve yüksek lisans programlarının üzerine, akademik çalışmaların temeli olabilecek ileri istatistik teknikleri, teorisi ve gelişmiş araştırma metodolojisi ile doktora programında uygulamalı ve teorik alt yapı ile verilmesi planlanmaktadır. İstatistiksel çalışmaların hemen hemen her sektörde yer bulabileceği gerçeği ile ekonometrik modeller ve yöneylem araştırması yöntemleri ile de desteklenerek üst düzey akademik bir program olacaktır. Bölümümüz İstatistik Doktora Programı ile; bu önemli bilim alanında teori ve politikaları özümlemiş, küresel ekonomik çevrede hızla gelişen yapısal analiz, istatistiksel düşünce ve analiz, ekonometrik modeller konusunda ülkemiz bilimine katkı yapacak bilim insanlarından oluşan bir çevreyi oluşturma konusunda yetkin akademisyenler yetiştirilmesi planlanmaktadır.

 

   
 

İstatistik Doktora Yeterlik Konuları

İstatistik Olasılık Yöneylem Araştırması
 • Tanımsal İstatistik
 • Rassal Değişkenler
 • Doğrusal Programlama
 • Örnekleme
 • Kesikli Değişkenler
 • Ulaştırma Problemleri
 • Hipotez Testleri
 • Sürekli Değişkenler
 • Atama Problemleri
 • Parametrik Yöntemler
 • Kesikli Olasılık Dağılımları
 • Tamsayılı Programlama
 • Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
 • Sürekli Olasılık Dağılımları
 • Karar Kuramı
 • Endeksler
 
 • Oyun Teorisi
 • Momentler
 
 • Hedef Programlama
 • Matematiksel İstatistik
 
 • Simülasyon
 • İstatistiksel Karar Verme
 
 • Stok Kontrol
 • Veri Analizi
 
 • Kuyruk Teorisi
   
 • CPM/PERT
   
 • Ağ Modelleri
     
Regresyon Analizi Çok Değişkenli Analiz Ekonometri
 • Lojistik Regresyon
 • Diskriminant Analizi
 • Varsayımdan Sapmalar
 • Basit Regresyon
 • Kümeleme Analizi
 • Dinamik Ekonometrik Modeller
 • Çoklu Regresyon
 • Faktör Analizi
 • Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller
 • Çok Terimli Lojidtik Regresyon Analizi
 • Kanonik Korelasyon
 • Panel Veri Ekonometris
 • Ridge Regresyon
 • Temel Bileşenler Analizi
 
 • Parametrik Olmayan Regresyon
 • Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
 
 • Cox Regresyon
 • MANOVA
 
 • Poisson Regresyon
 • Yapısal Eşitlik Modelleri
 
 • Korelasyon Analizi
 • Lojistik Regresyon
 

 

İSTATİSTİK DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Öğretim Üyesi

Anabilim Dalı

Üniversitesi

1. ÜYE:

Prof. Dr. Münevver TURANLI

İstatistik

İstanbul Ticaret Üniversitesi

2. ÜYE:

Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN

İstatistik

İstanbul Ticaret Üniversitesi

3. ÜYE:

Doç. Dr. Özlem DENİZ BAŞAR

İstatistik

İstanbul Ticaret Üniversitesi

4. ÜYE:

Doç. Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN

İstatistik

İstanbul Ticaret Üniversitesi

5. ÜYE:

Doç. Dr. Elif GÜNEREN GENÇ

Havacılık Yönetimi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yüksek lisans ve doktora programları hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 
 
ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
1
Eyl
Fen Bilimleri Enstitüsü DUYURULAR
29
Ağu
Fen Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Onay Listesi
24
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Sonuçları
20
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez Önerisi Sınavı Sonuçları
14
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez İzleme Sınavı Sonuçları