Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tez Savunma

TEZ TESLİM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

“Doktora Tez Teslimi” için gerekli formların  Lisansüstü Akademik Takvimde belirtilen tarihler içerisinde Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir. Eksik imzalı ve dijital formlar teslim alınmayacaktır.

 

1. Savunma sınavı öncesi Enstitüye teslim edilmesi gereken formlar

Öğrencinin tez çalışmasını bitirdiğini ve savunma sınavına girme talebini belirten formdur. Formun en üst kısmı öğrenci tarafından doldurulup imzalanır. Doldurulan form, tez çalışması ve makale şartının yerine getirildiğini veya getirileceğini gösteren belgeler ile tez danışmanına ibraz edilerek imzalatılır. Tez danışmanı onayından sonra aynı belgelerle birlikte form Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilir.

 

2. Savunma sınavı sonrası Enstitüye teslim edilmesi gereken formlar

Aşağıda belirtilen formların savunma sınavı sonrası gün içerisinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Doktora Öğrencilerinin Enstitüye Tez Teslim Etmeden Önceki Yayın Şartı
MADDE 23 – (2) Tez savunma sınavına başvurabilmesi için öğrencinin, enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası endeksli dergilerde öğrencinin tez çalışmasından üretilmiş bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesini ibraz etmesi gerekir. ( YÖK MEVZUAT )

 

Enstitü Kurul Kararı (KARAR NO 2018/93-9 ve 2021/113-5)
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Madde 23-2 (Doktora Programları için) bendinde yer alan; makale yayın şartına ilişkin olarak; Doktora programı öğrencilerinin Danışman Öğretim Elemanlarıyla beraber yayınlayacakları doktora tezlerinden üretilmiş makalelerinin basılacağı dergilerin “SCI-Expanded” indeks kapsamında olması şartı aranmaktadır.

 

Not: Eğitim Süreleri İçerisinde Tez Çalışmasını Tamamlayamayan veya Teslim Edemeyecek öğrenciler Ek Süre Talep Formunu eksiksiz doldurarak Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
1
Eyl
Fen Bilimleri Enstitüsü DUYURULAR
29
Ağu
Fen Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Onay Listesi
24
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Sonuçları
20
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez Önerisi Sınavı Sonuçları
14
Haz
2021-2022 Bahar Dönemi Tez İzleme Sınavı Sonuçları