FİNANS ENSTİTÜSÜ
Panel Veri Analizi Çalıştay Serisi – I

Üniversitemiz Finans Enstitüsü bünyesinde Finansal Ekonomi Doktora Programı öğrencileri ile başlatılan Panel Veri Analizi Çalıştayının ilk oturumu, Enstitü Müdür Yardımcımız Doç.Dr.Elif Güneren Genç öncülüğünde 28 Mayıs Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilmiştir.