İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Mekanik İnsandan Dijital İnsana Kolokyumu

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun Alver moderatörlüğünde, üniversitemiz doktora öğrencisi Zeynep Kılıç’ın sunumuyla gerçekleşen ‘’Mekanik İnsandan Dijital İnsana’’ konu başlıklı kolokyum: