İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Kolokyumları

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi Ferit Tunç21 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00’de  “Türkiye’de Politik Aktörlerin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ulusal Basında Yer Alan Söylemlerinin Analizi” adlı çalışması ile üniversitemiz resmi youtube kanalında sunum gerçekleştirecektir.