İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Yeni Bir Mezun Daha Verdi!

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Kübra Çolak, “Sosyal Medyada Görünür Olma Bağlamında Benlik Sunumu: Instagram’da Mekân Tercihleri Üzerine Bir Araştırma” adlı tezli yüksek lisans tez çalışmasını başarıyla savunarak mezun oldu.

Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın’ın gerçekleştirdiği “Sosyal Medyada Görünür Olma Bağlamında Benlik Sunumu: Instagram’da Mekân Tercihleri Üzerine Bir Araştırma” adlı tez çalışmasında Kübra Çolak, Instagram’ın sanal bir dünya haline gelmesiyle beraber kullanıcıların görünür olma bağlamında tercih ettikleri mekânların kimlik ve benlik sunumu üzerindeki etkisini araştırdı. Çalışmada; Instagram kullanıcısı olan ve üniversite eğitim-öğrenim hayatı devam eden toplamda 15 kişiden 3 farklı grup oluşturularak nitel araştırma yöntemi olan odak grup yöntemi ile kullanıcılara yönlendirilen sorulara cevaplar arandı.  Çalışmanın temel bulguları; Instagram çoğunlukla iletişim ve eğlence odaklı, kullanıcıların olmak isteyip olamadıkları kimliklerde var olduğunu, asıl amacın görünmek ve beğenilmek arzusundan kaynaklı olduğunu gösterdi.

Çalışma, Instagram platformunun sunduklarının, kullanıcıların mekân tercihlerinin kimlik inşası ve benlik sunumları açısından önemini vurguladığı için  önem taşıyor.