İletişim Bilimi ve İnternet
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Yeni Bir Mezun Daha Verdi!

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ferit Tunç,  “Türkiye’de Politik Aktörlerin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ulusal Basında Yer Alan Söylemlerinin Analizi” adlı doktora tez çalışmasını başarıyla savunarak, mezun oldu.

Danışmanlığını Prof. Dr. Füsun Alver’in gerçekleştirdiği “Türkiye’de Politik Aktörlerin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ulusal Basında Yer Alan Söylemlerinin Analizi” adlı tez çalışmasında Ferit Tunç, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin politik aktörlerin ulusal basında yer alan söylemlerinin analizini yapıyor. Çalışmada; Yeni Şafak, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde 2017 yılı boyunca Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak yer alan haberlerde politik aktörlerin söylemi, Van Dijk’in söylem analizi yöntemiyle çözümleniyor. Çalışmanın temel bulguları; Suriyelilerle ilgili söylemlerinde politik aktörlerin, birlikte yaşama, yardımlaşma, ekonomik yük, ulusal tehdit ve vatandaşlık tartışmalarına odaklandıklarını gösteriyor. Çalışma, göç süreçlerinin irdelenmesi ve basına yansımasını göstermesi açısından önem taşıyor.