İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü
Sinema Doktora Programı Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

 1. Dönem Zorunlu Dersleri:
 • Klasik Öykü Sineması: Sinemanın doğuşundan itibaren oluşan konvansiyonel yaklaşımın öykü anlatımına dayalı dramatürjik ilkeleri ve gerçeklik ilişkisi ele alınacak ve gelişim süreci sorgulanacaktır. Ayrıca klasik öykü sinemasından uzaklaşan ve yeni bir estetik yön arayışını temsil eden, sinemanın konvansiyonlarıyla daha çok refleksif bir ilişki kuran ve ancak estetik modernite çerçevesinde değerlendirilebilecek Yeni Dalga ve Yeni Gerçekçilik gibi akımların öne çıkan yönetmenleri ve filmleri incelenecektir.
 • Çağdaş Film Teorileri: Bu ders kapsamında dijital sinema çağıyla birlikte film teorileri bağlamında geliştirilen yeni yaklaşımlar, sanal gerçeklik ve post-sinema çağı başta olmak üzere ortaya atılan güncel kavramlar ele alınacak; dijital dönemde dünyada ve Türkiye’de üretilen akademik çalışmalar detaylı bir literatür taramasıyla gözden geçirilip tartışılacaktır.
 1. Dönem Zorunlu Dersleri:
 • Sinemada Dijital Dönüşüm: Sinemanın analog dönemi ile dijital dönemi arasında karşılaştırma yapmak suretiyle, film yapım, yönetim, oyunculuk ve gösterim süreçleri incelenecek, dönüşümün estetik, etik, teknolojik, toplumsal ve kültürel boyutları muhakeme edilecektir.
 • Dijital Dönem Türk Sineması: Türk Sinemasının analog dönemi ile dijital dönemi arasında karşılaştırma yapmak suretiyle, film yapım, yönetim, oyunculuk ve gösterim süreçleri incelenecek, dönüşümün estetik, etik, teknolojik, toplumsal ve kültürel boyutları muhakeme edilecektir.

Seçimlik Dersler

 • Sinema, Teknoloji ve Alternatif Formatlar: Dijital dönem ve teknolojik gelişmelerin sunduğu imkânlar çerçevesinde film çekim ve gösterim formatları çeşitlenmiştir. Film kameralarının küçülmesi e ucuzlaması, mobil telefonlar ile çekim yapılabilmesi, filmlerin uydu teknolojisi ve internet ortamında izlenmesini mümkün kılan gelişmeler yapım gösterim süreçlerinin yanında film dilini ve izleme alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Derste söz konusu değişimin sunduğu imkânlar ve sorular tartışmaya açılacaktır.
 • Klasik Dönem Türk Sineması: Dünya sinemasında olduğu gibi Türk sinema tarihinin 2000 yılı öncesini analog dönem olarak adlandırmak gerekir. Ancak Türk sineması geçirdiği evreler bakımından dünya sinemasından ayrışmaktadır. Avrupa sinemasında 1960’lı yıllarda gözlemlenen yeni estetik yön arayışları aynı dönemin Türk sinemasında da karşılık bulmuştur. Derste söz konusu etkinin düzeyi ve Türk sinemasının özgünlük arayışı çerçevesinde ne anlam ifade ettiği sorusu tartışmaya açılacaktır.
 • Sinema ve Felsefe: Sinema tarihsel gelişim sürecinde, öncesinde gelişen metinsel dile mukabil hareketli görüntü dili çerçevesinde resimselliği ve bedenselliği önceleyen bir düşünce biçiminin vücut bulmasına yol açmıştır. Daha sonra gelişen yeni medya araçlarıyla birlikte oluşan bu yeni düşünme biçimin tartışmaya açılması, sinemanın gerçeklikle, şuur, hafıza, zaman, mekân ve etik değerlerle ilişkisinin felsefi soruşturması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Film ve Animasyon: Sinemanın doğuş yıllarında birbirinden ayrı gelişim çizgisi izleyen film ve animasyon, dijital dönemde iç içe geçmiştir. Bu durum filmin edebiyat ve tiyatrodan ziyade resimle ilişkisinin daha öncelikli olduğu iddialarını gündeme taşımıştır. Derste bu çerçevede sinemanın resimle ilişkisinin, edebiyat ve tiyatro ile olan ilişkisine nispetle ne anlama geldiği ve yeni film teorilerinin oluşumunda ne gibi katkılar sunabileceği sorusu tartışmaya açılacaktır.
 • Dijital Dönem Çocuk Filmleri: Sinema tarihinin doğuş yıllarından itibaren gelişmeye başlayan ve günümüzde büyük bir sektöre dönüşen çocuk filmlerinin analog ve dijital dönem karşılaştırması, çocuk kimliği çerçevesinde estetik, etik ve kültürel değerlerle ilişkisinin sorgulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Dijital Dönemde Belgesel: Bütün sinema tarihi gibi belgesel filmler de yeni gelişen medyatik araçlar ve teknolojik imkânlar çerçevesinde çeşitlenmekte, değişmekte ve dönüşmektedir. Bu çerçevede belgesel filmin gerçeklikle ilişkisinin yeniden sorgulanması gerekmektedir. Belgesel filmin gerçeklikle ilişkisinin kurguyla kesişen sınırlarının muhakemesi dersin odaklandığı sorunsalı oluşturmaktadır.
 • Sinemada Cinsiyet Temsilleri ve Bedenin Dönüşümü: Eril ve dişil cinsiyet kimlerinin temsili sinemanın daima odağında olmuştur. Ancak bu temsil, toplumsal, kültürel ve etik değerlerin değişimiyle birlikte çeşitlenmiş ve dönüşmüştür. Bedenin ve cinsiyetlerin kimliksizliğe ve cinsiyetsizliğe kadar uzanan çeşitlenme ve dönüşüm süreçlerinin özellikle bilim-kurgu, aksiyon-macera ve korku filmleri çerçevesinde incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Dijital Oyun Kültürü: Dijital oyun türleri, platformları, teknikleri, oyuncu profilleri ile oyuncunun gerçeklik ilişkisine, sosyalleşme ve eğitim süreçlerine etkisinin tartışılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Dijital Dönem Yönetmen Sineması: Dijital sinema çağıyla birlikte dünyada ve Türkiye’de yönetmen sinemasında yaşanan gelişmeler, sanat sineması çatısı altında üretilen filmler, yeni teknolojik imkânların yönetmenlerin estetik kaygılarına etkisi, film yapım pratiklerinde ekonomik çözümler ve “bağımsız” sinema kavramına ilişkin tartışmalar incelenecektir.

 

ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ
ÖĞRENCİ YORUMLARI
Fatma Nur Ertüzün
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, A&B İletişim, Intorn
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimleri ve İnternet Enstitüsü’nde Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programında eğitimime devam etmekteyim. İletişim araştırmalarının tarihi yakın bir geçmişe dayanması sebebiyle, Üniversitemizin alana özel açmış olduğu ilk olma özelliği taşıyan İletişim Bilimleri ve İnternet Enstitümüz, bu alanda araştırma yapmak isteyen bizler için büyük bir şans. Kütüphanemizin geniş veritabanı da araştırma çalışmalarımıza çok büyük fayda sağlıyor. Hocalarımızın desteği, her daim ulaşılabilirlikleri, uzmanlıkları ve alanlarındaki yetkinlikleri ile de verimli bir eğitim - araştırma süreci geçirmekteyim.    
Murat Özdemir
Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi
Medya ve iletişim araştırmalarının yanı sıra disiplinler arası çalışmalara da öncülük eden bir bölüme mensup olmanın gururunu yaşıyorum. Bölüm hocalarımızın verdikleri okuma listelerinin yanı sıra derslerde konularla ilgili yaptığımız sınıf içi tartışmalar, akademik olarak bizlere artı katan en önemli unsurlar. Aynı zamanda bu tartışma ve çalışmalar sonucunda öğrenciler olarak bilimsel yayınlara imza atmamız da bu sürecin olumlu bir çıktısı. Akademik olarak kendini geliştirmek ve ufkunu açmak isteyen herkesin rahatlıkla tercih edebileceği bir disiplinler arası bölüm.
Merve Dinç
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Doğuş Teknoloji, Sr. Ux&Service Designer
Profesyonel olarak kullanıcı deneyimi ve servis tasarımcısı olarak çalışıyorum. İletişimi daha derinden öğrenmek, bu konuda uzmanlaşmak ve iyi bir iletişimci olmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları bölümüne girdim. Pandemi döneminde online olarak derslere girmeme rağmen tüm dersler ve hocalarımdan %100 verim aldığımı söyleyebilirim. Alanında uzman hocalarım sayesinde iletişim biliminin kuramları, teorisyenler, yeni medya ve daha bir çok alanda detaylı bilgi sahibi oldum. Tez sürecimi de öğrendiğim bu bilgiler ışığında heyecanla ilerletiyorum.    
Bilgehan Aras
Sinema Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Baras Medya Content ve Design Ajansı Sahibi, Arka Pencere Mecmua Sinema Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ticaret Üniversitesi  Sinema Yüksek Lisans programını tercih etmemdeki en önemli etken sosyal medyadaki ve web sitesindeki yaklaşımlarıyla doğrudan ilgiliydi. Lisans eğitimini de sinema üzerine yapmış biri olarak, program içeriğini oldukça zengin ve çalışmaktan keyif alabileceğim bir süreç olarak gördüm. Alanında uzman ve ciddi bir birikime sahip olan hocaların yönlendirmesi ve içeriğe hakimiyetleri doğru bir okul ve doğru bir bölüm seçtiğim fikrini güçlendirdi. Yüksek Lisansın yeteceği fikrine sahipken, hocaların yaklaşımı sayesinde doktora programlarını da ciddi bir şekilde gündemime aldım. Uzun, yorucu ve zor bir süreç olduğunun farkındalığıyla hareket etmemizi salık veren hocalar aynı ölçüde sizin gelişiminize doğrudan katkı veriyor. Bunu yaparken de oldukça pozitif bir yaklaşımla yardımcı olunuyor.          
Kapat X


Fatma Nur Ertüzün
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, A&B İletişim, Intorn
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimleri ve İnternet Enstitüsü’nde Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programında eğitimime devam etmekteyim. İletişim araştırmalarının tarihi yakın bir geçmişe dayanması sebebiyle, Üniversitemizin alana özel açmış olduğu ilk olma özelliği taşıyan İletişim Bilimleri ve İnternet Enstitümüz, bu alanda araştırma yapmak isteyen bizler için büyük bir şans. Kütüphanemizin geniş veritabanı da araştırma çalışmalarımıza çok büyük fayda sağlıyor. Hocalarımızın desteği, her daim ulaşılabilirlikleri, uzmanlıkları ve alanlarındaki yetkinlikleri ile de verimli bir eğitim - araştırma süreci geçirmekteyim.    
Kapat X


Murat Özdemir
Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi
Medya ve iletişim araştırmalarının yanı sıra disiplinler arası çalışmalara da öncülük eden bir bölüme mensup olmanın gururunu yaşıyorum. Bölüm hocalarımızın verdikleri okuma listelerinin yanı sıra derslerde konularla ilgili yaptığımız sınıf içi tartışmalar, akademik olarak bizlere artı katan en önemli unsurlar. Aynı zamanda bu tartışma ve çalışmalar sonucunda öğrenciler olarak bilimsel yayınlara imza atmamız da bu sürecin olumlu bir çıktısı. Akademik olarak kendini geliştirmek ve ufkunu açmak isteyen herkesin rahatlıkla tercih edebileceği bir disiplinler arası bölüm.
Kapat X


Merve Dinç
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Doğuş Teknoloji, Sr. Ux&Service Designer
Profesyonel olarak kullanıcı deneyimi ve servis tasarımcısı olarak çalışıyorum. İletişimi daha derinden öğrenmek, bu konuda uzmanlaşmak ve iyi bir iletişimci olmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları bölümüne girdim. Pandemi döneminde online olarak derslere girmeme rağmen tüm dersler ve hocalarımdan %100 verim aldığımı söyleyebilirim. Alanında uzman hocalarım sayesinde iletişim biliminin kuramları, teorisyenler, yeni medya ve daha bir çok alanda detaylı bilgi sahibi oldum. Tez sürecimi de öğrendiğim bu bilgiler ışığında heyecanla ilerletiyorum.    
Kapat X


Bilgehan Aras
Sinema Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Baras Medya Content ve Design Ajansı Sahibi, Arka Pencere Mecmua Sinema Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ticaret Üniversitesi  Sinema Yüksek Lisans programını tercih etmemdeki en önemli etken sosyal medyadaki ve web sitesindeki yaklaşımlarıyla doğrudan ilgiliydi. Lisans eğitimini de sinema üzerine yapmış biri olarak, program içeriğini oldukça zengin ve çalışmaktan keyif alabileceğim bir süreç olarak gördüm. Alanında uzman ve ciddi bir birikime sahip olan hocaların yönlendirmesi ve içeriğe hakimiyetleri doğru bir okul ve doğru bir bölüm seçtiğim fikrini güçlendirdi. Yüksek Lisansın yeteceği fikrine sahipken, hocaların yaklaşımı sayesinde doktora programlarını da ciddi bir şekilde gündemime aldım. Uzun, yorucu ve zor bir süreç olduğunun farkındalığıyla hareket etmemizi salık veren hocalar aynı ölçüde sizin gelişiminize doğrudan katkı veriyor. Bunu yaparken de oldukça pozitif bir yaklaşımla yardımcı olunuyor.          

SPOTIFY PODCAST


FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
15
Şub
Koronatopik Yeni Dünyada Yeni Marka İletişimi
29
Ara
I. Ulusal İletişim Bilimi Ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi Bildi ...
29
Ara
Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Final Programı
29
Ara
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Final Sınavları Programı
21
Ara
Sınav Duyurusu